Kamp zoekt alternatieven voor soepele arbeidsmarkt

3

Minister Kamp wil een brede discussie over flexibele arbeid. Bij het uitwerken van een voorstel met minister Verhagen voor het verruimen van de mogelijkheden om werknemers langdurig in een tijdelijk contract te laten werken, wil Kamp ook nog steeds kijken naar alternatieve manieren om de arbeidsmarkt beter te laten werken.

De minister zei dat donderdag in een debat met de Tweede Kamer. Hij kijkt uit naar de hoorzitting over flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, die de Kamer dit voorjaar houdt. Kamp kondigde aan dat het kabinet hierna zal schetsen "hoe wij flexibele arbeid zien”, zodat hij daarover nog voor de zomer met de Kamer verder kan spreken.

Nog even geen advies sociale partners 
Kamp hield de boot af bij de oproep van regeringspartij CDA om werkgevers en de vakbeweging advies te vragen over het groeiend beroep dat werkgevers doen op tijdelijke contractanten, uitzendkrachten en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Hij verwacht voorlopig niet dat sociale partners in staat zijn tot een gezamenlijk advies over een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt.
 
Angst voor tweedeling
Wel hoopt de minister dat werkgevers en vakbonden worden "aangemoedigd´´ toch met elkaar te gaan praten als ze zien dat de politiek over dit onderwerp nadenkt. CDA´er Eddy van Hijum is bezorgd dat de tweedeling op de arbeidsmarkt groter wordt – "flex is te flex en vast is te vast” – en sociale partners ondertussen alleen maar kritiek hebben op andermans ideeën. Zo is het voorstel voor meer langdurige tijdelijke contracten door de vakbeweging afgeschoten. In de ogen van de CDA’er kreeg de FNV vervolgens de werkgevers "weer op de kast” door ervoor te pleiten bedrijven met tijdelijke krachten een hogere WW-premie te laten betalen.

Twijfel over langdurige tijdelijke contracten 
Overigens twijfelt een Kamermeerderheid ook aan het kabinetsvoorstel voor meer langdurige tijdelijke contracten. Naast de oppositie zijn regeringspartij CDA en gedoogpartner PVV kritisch, omdat onduidelijk is wat het oplost en het lijkt te leiden meer onzekerheid.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

3 reacties

  1. Angelique Middeldorp op

    Als ik dit artikel lees denk ik dat het een goede zaak zou zijn als de sociale partners zich zouden verdiepen in de mogelijkheden van payrolling. Zeker met VPO arbeidsvoorwaarden biedt dit mooie kansen voor medewerkers en werkgevers. Mogelijkheden voor kort- of langdurige indiensttreding zonder grote risico’s voor werkgevers en met goede voorwaarden en optimale binding voor medewerkers. Kansen voor meer banen, meer flexibiliteit en goed werkgeverschap! Een goede invulling voor de “gap” tussen flex is te flex en vast is te vast.

  2. jolanda Beenen op

    Maar ook onder de ABU en VPO zit je aan bepaalde tijd gebonden ook dit bied enkel een tijdelijke oplossing.Daarbij komt nog dat indien mensen eerder bij een uitzenbureau of payroll organisatie in dienst zijn geweest je nog altijd met het opvolgend werkgeverschap zit, geen oplossing lijkt mij.

Reageer