Meer niet-westerse allochtonen werkloos

0

Door de slechte economische omstandigheden is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen afgelopen jaar verder opgelopen. Telde deze groep in 2011 nog 104.000 mensen zonder werk, in 2012 waren dit er 128.000. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen loopt daarmee sneller op dan onder autochtonen, stelt het statistiekbureau. Gemiddeld was 15,5 procent van de niet-westerse beroepsbevolking het afgelopen jaar werkloos. In 2011 was dit nog 13,1 procent. Onder autochtonen nam de werkloosheid in deze periode toe van 4,2 tot 5,0 procent.

De werkgelegenheid van mensen waarvan ten minste één ouder in Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië is geboren, lijkt traditioneel gevoeliger voor economische ontwikkelingen. ‘Uit het verleden blijkt dat wanneer de economie weer aantrekt de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen ook weer sneller afneemt’, aldus het CBS.

Ruim 31.000 van de niet-westerse allochtonen die in 2012 werkloos waren, was tussen de 15 en 25 jaar. De jeugdwerkloosheid in deze groep bedraagt daarmee wel 28,4 procent, fors meer dan de 9,9 procent onder autochtone jongeren. Een jaar eerder zaten er nog 25.000 niet-westerse jongeren zonder baan.

In totaal telde Nederland afgelopen jaar 506.000 werklozen. Naast niet-westersen, waren dit 63.000 westerse allochtonen en 315.000 autochtonen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer