Niet meer werklozen in mei

0

De werkloosheid is in mei uitgekomen op 489.000 personen, ofwel 6,2 procent van de beroepsbevolking. Dat was evenveel als in april.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dat donderdag bekendgemaakt. Het cijfer is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Hoewel er vorige maand dus niet meer werklozen bijkwamen, is er over een wat langere periode bezien toch sprake van een stijgende trend. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 9000 werklozen per maand bij.

Uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in mei ook ongeveer even hoog was als in april: 291.000. Er werden vorige maand bijna 37.000 nieuwe uitkeringen verstrekt en 38.000 werden er beëindigd. Per saldo was er dus een minieme afname met 1000.
 

Langdurig werklozen

Het aantal langdurig werklozen neemt wel toe. Van de mensen die in het eerste kwartaal van dit jaar werkloos waren, behoorde bijna de helft drie maanden daarvoor ook al tot die groep.

Het aantal langdurig werklozen is de afgelopen kwartalen gestaag toegenomen en is met 229.000 personen vergelijkbaar met de vorige piek van werkloosheid begin 2010.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer