PayvdA maakt partijprogramma bekend

0

De uiteindelijke doelstelling van de PayvdA is om een ‘positieve dialoog’ op gang te brengen waardoor op korte termijn de werkgelegenheid effectief wordt gestimuleerd.

De belangrijkste actiepuntwen uit het partijprogramma zijn:
– Flexibiliteit op de arbeidsmarkt moet worden bevorderd omdat dit meer banen schept.
– Er moet meer en duidelijkere voorlichting komen over flexwerk en flexcontracten.
– De specifieke problematiek van kleine werkgevers uit het MKB moet meer aandacht krijgen.
– Er dient een periodiek Flexwerkoverleg te komen met alle betrokken partijen, te weten werkgevers, werknemers, vakbonden en politieke partijen.

Beweging
De nieuwe beweging ‘Payroll van de Arbeid’ gaat onderleiding van Please Payroll directeur Jan Franken actief campagne voeren. Ze gaan onder meer door ‘verkiezingsposters’ plakken en rozen uitdelen tijdens politieke bijeenkomsten. ‘Wij zijn weliswaar geen partij waarop werkgevers en werknemers kunnen stemmen, maar we willen in hun belang wel onze stem laten horen’, aldus Franken. ‘Onze rozen zullen alle kleuren hebben behalve rood.’

Misvatting
Franken maakt zich al langere tijd boos over de houding van de vakbonden ten aanzien van flexibele arbeidscontracten en beoogt met deze actie dit issue hoger op de politieke agenda te krijgen. ‘Er bestaat bij een aantal partijen in Nederland een rotsvaste overtuiging dat méér vaste contracten en méér regelgeving automatisch meer zekerheid betekenen voor werknemers. Dat is een misvatting, want de markt vraagt nu juist om flexibiliteit: dát houdt mensen aan het werk. Feitelijk beogen we hetzelfde, namelijk werkgelegenheid creëren. Alleen: de vakbeweging, PvdA en SP kiezen de verkeerde oplossing met een negatief netto effect op de werkgelegenheid’, aldus Franken.

Debat
De PayvdA wil een nieuwe impuls geven aan de verkiezingsdebatten, zegt Franken. ‘Wij zeggen: stel werkgelegenheid centraal, en kijk dus goed naar wat het bedrijfsleven nodig heeft om nieuwe banen te creëren. Dan zal blijken dat aanbieders van flexibele oplossingen aan ondernemers een drempelverlagende oplossing bieden om zonder hoge risico’s toch nieuwe banen te creëren. Door onze grote collectiviteit worden de risico’s van het werkgeverschap vooraf bekend en ook draagbaar voor kleinere werkgevers die zich meer medewerkers in vaste dienst op dit moment domweg niet kunnen veroorloven.’

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer