Politieke partijen verdeeeld, maar eens over inperken flexarbeid

0

Gisteravond vond het Kamerdebat plaats over de hervorming van de arbeidsmarkt naar aanleiding van het rapport van de Commissie Borstlap. Regeringspartijen CDA en D66 namen alvast een voorschot door te pleiten voor ‘een einde aan de wildgroei aan arbeidscontracten’.

‘Het moet afgelopen zijn met de enorme hoeveelheid verschillende contracten, die leiden tot een slechtere positie van werkenden’, vinden ze. CDA en D66 roepen verantwoordelijk minister Wouter Koolmees op stappen te nemen. Hoogste tijd om duidelijkheid te scheppen in het oerwoud, zegt CDA-Kamerlid Hilde Palland: “Om te voorkomen dat arbeid handelswaar gaat worden, moeten we terug naar een gezonde arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer.”

(ANP)

Flexconstructies

Ook D66-collega Steven van Weyenberg vindt dat misstanden moeten worden aangepakt. “We zien nu te veel situaties waarbij werknemers niet krijgen waar ze recht op hebben omdat werkgevers allerlei flexconstructies gebruiken.” Het is ook nodig ervoor te zorgen dat werkgevers meer contracten voor onbepaalde tijd durven aan te bieden, vindt de D66’er.
Nu kunnen werkgevers veel op loonkosten besparen door vormen als payrolling, contracting, detachering of uitzending, zo stellen de politici. Volgens hen worden  dergelijke contracten blijvend toegepast, zonder de zekerheid van een vast contract.

Commissie Borstlap

Onlangs stelde de Commissie Borstlap al voor om fors te kappen in het woud aan contracten. Het zorgt voor veel onduidelijkheid, waarvan juist vaak de meest kwetsbare werkenden de dupe kunnen worden, aldus de commissie-Borstlap. Volgens Borstlap zouden eigenlijk maar drie vormen nodig zijn: overeenkomsten voor zelfstandigen die werken voor eigen rekening en risico, arbeidsovereenkomsten voor werknemers die voor (on)bepaalde tijd werken in dienst van een werkgever en overeenkomsten voor werknemers in dienst van een uitzendbureau met tijdelijk werk.

Lees ook: Borstlap wil uitzenden aan banden leggen en zzp’ers weren

Kamer verdeeld

Gisteravond vond het Kamerdebat plaats over de hervorming van de arbeidsmarkt naar aanleiding van het rapport van de Commissie Borstlap. Daar bleek links en rechts als vanouds tegenover elkaar te staan, zo blijkt ook uit deze heldere analyse van het Kamerdebat door nrc. Linkse partijen willen minder flexwerk, maar er valt wat hen betreft niet te tornen aan de verworvenheden van het vaste contract. Rechtsere partijen tonen begrip voor kleinere werkgevers die terughoudend zijn met vaste contracten vanwege de vele risico’s (zoals loondoorbetaling bij ziekte). De liberale partijen D66 en VVD pleiten er daarnaast voor dat zzp’ers de vrijheid blijven houden om zzp’er te zijn als zij dat zelf willen. Dit in tegenstelling tot de aanbeveling van de Commissie Borstlap om zzp-ers die hun eigen arbeid aanbieden te kwalificeren als werknemers (het zogenoemde ‘werknemer, tenzij…-principe’).

Volgend kabinet

Het kabinet belooft voor de zomer met een officiële reactie te komen op het rapport van Borstlap. Het lijkt erop dat de visie van de verschillende politieke partijen voer zal zijn voor de verkiezingsprogramma’s. Een hervorming van de arbeidsmarkt zit er deze kabinetsperiode niet meer in.

Bronnen: ANP/NRC

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer