UWV: ‘baanpolarisatie’ dreigt

0

De economie groeit, er komen banen bij en het aantal vacatures stijgt. Maar er komen onvoldoende betaalde banen bij voor iedereen die kan en wil werken. Door baanpolarisatie dreigt uitsluiting van groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie.

Dat blijkt uit de UWV Arbeidsmarktanalyse 2017 die vandaag is verschenen.

Er is volgens het UWV sprake van ‘baanpolarisatie’, waarbij vooral banen aan de onderkant van het middensegment dreigen te verdwijnen. Risicogroepen zijn laagopgeleiden en mensen in administratieve functies. Dit kan leiden tot uitsluiting van groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie, zoals laaggeschoolden, (oudere) langdurig werklozen, arbeidsbeperkten en niet-westerse migranten.

Verschuiving van competenties

Het UWV-rapport stelt dat er door technologische ontwikkelingen banen verdwijnen, maar dat er ook banen bijkomen. Hoe snel die ontwikkeling gaat is niet te voorspellen en de invloed van automatisering/robotisering verschilt met sector en beroep.
Wel is duidelijk dat er steeds meer eisen aan werknemers worden gesteld, mede door technische ontwikkelingen. Er vindt een verschuiving van taken en competenties plaats. De werkgelegenheid in (HBO-) functies die een hoog probleemoplossend vermogen vergen neemt toe. Daarbij komt er meer focus te liggen op ict-kennis, in combinatie met sociale vaardigheden.

Scholing

Het vergroten van de structurele mogelijkheden voor her- om- en bijscholing is nodig om de employability en weerbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het is dan ook zorgelijk dat volgens het rapport de scholingsintensiteit is afgenomen. Juist werknemers uit kwetsbare groepen en laaggeschoolden krijgen de minste scholing. Ouderen volgen minder vaak scholing dan jongeren. En van de werkenden met een flexibel contract is het aandeel dat scholing volgt tussen 2004 en 2014 sterk gedaald. Ook doet een slechts een klein deel van de oproepkrachten en mensen met een nul-urencontract een opleiding of cursus.

Latente vacatures

In het rapport stellen deskundigen dat ook banen kunnen worden gecreëerd door latente vacatures op te sporen; werkgevers zouden door de aantrekkende economie wel extra medewerkers kunnen aantrekken, maar de werving van nieuwe mensen blijft vaak liggen, bijvoorbeeld door de hoge werkdruk. Als werkgevers zien dat zich competente mensen aanbieden, zijn zij misschien eerder bereid iemand aan te nemen.

Bron: UWV

Lees ook:

 

Over Auteur

Avatar

Reageer