UWV: uitzendsector stuwt de banengroei

0

UWV verwacht voor dit jaar, door de economische groei, een verdere verbetering van de arbeidsmarkt. Net als in 2015 stuwt de uitzendsector de banengroei.

Dit staat in de vandaag uitgebrachte arbeidsmarktprognose van UWV.

Na een toename van de werkgelegenheid in 2015 met 56.000 banen, rekent UWV voor 2016 op een groei van 102.000 banen van werknemers en 27.000 banen van zelfstandigen. Worden banen van zelfstandigen meegerekend, bedraagt de verwachte werkgelegenheidsgroei zelfs 129.000 banen. Die cijfers basseert UWV op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB.

Uitzendbranche aanjager groei
Net als in 2015 stuwt de uitzendsector de banengroei. Het aantal banen in de uitzendsector neemt volgens het UWV dit jaar toe met 59.000 (+8,7%).

Verschil tussen sectoren
De bouw veert op in 2016 met een groei van 7.000d werknemersbanen (+2,5%). Na jaren van sterke krimp is er ook licht herstel in de sector zorg en welzijn, met een plus van 6.000 banen (+0,5%). Met name de kinderopvang profiteert. In de verpleging en verzorging neemt het aantal banen naar verwachting verder af.
Ondanks de aantrekkende economie blijft de groei van het aantal banen in de detailhandel met 11.000 (+1,3%) achter bij vorig jaar. De prognose voor deze sector is onzeker, omdat nog onduidelijk is hoeveel banen verloren zullen gaan als gevolg van recente grote faillissementen.
Er zijn ook enkele sectoren die niet profiteren van de toegenomen economische activiteit: dit geldt met name voor de financiële dienstverlening waar de krimp zowel absoluut (-5.000) als relatief (-2,3%) groot is. De herstructurering van deze sector is nog niet ten einde.

Meer vacatures
In 2016 neemt het aantal ontstane vacatures verder toe, zij het in een wat lager tempo dan in 2015. UWV gaat uit van 859.000 vacatures in 2016, een stijging met 49.000 (+6%). De meeste vacatures zijn te vinden in de detailhandel, zorg en welzijn en de horeca. In de detailhandel en de horeca is de mobiliteit groot vanwege veel kortdurende arbeidscontracten. In de sector zorg en welzijn ontstaan, ondanks het afremmen van de uitgaven, toch veel vacatures. Het openbaar bestuur en de financiële dienstverlening zijn de enige sectoren die te maken krijgen met een daling van het aantal vacatures in 2016.

Bron: UWV

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer