VvDN: minister ziet detacheerders over het hoofd

0

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) heeft minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief gevraagd meer aandacht te besteden aan de rol van detacheringsbedrijven op de arbeidsmarkt. ‘Detachering is onderdeel van de oplossing.’

De VvDN reageert op de hoofdlijnenbrief over de arbeidsmarkt van Van Gennip, waarin ze schrijft: ‘Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd vormen in beginsel de werkvorm voor het organiseren van structureel werk’. De minister vindt dat werkgevers een bepaalde mate van flexibiliteit nodig hebben, maar dat dat niet ten koste mag gaan van de zekerheid van de werknemer. ‘Hoe mooi zou het dus zijn als de werknemer een vast contract heeft en tegelijkertijd flexibel kan worden ingezet bij verschillende opdrachtgevers op het moment dat die daar behoefte aan hebben? Deze oplossing komt nergens in uw brief voor’, geeft de VvDN aan. ‘Sterker nog: door uw wens om driehoeksarbeidsrelaties sterker te reguleren dreigt u het kind met het badwater weg te gooien.’

Half miljoen gedetacheerden

Volgens de detacheerders is het een semantische kwestie: ‘Door alle driehoeksarbeidsrelaties ‘uitzenden’ te noemen ontstaat, waarschijnlijk ook bij u, het beeld dat het altijd gaat om flexibele arbeidscontracten (met een uitzendbeding). Maar dat beeld is verre van correct. In Nederland werken inmiddels bijna een half miljoen mensen voor detacheerbedrijven, waarvan het grootste deel met vast contract (of tijdelijk met uitzicht op vast). Dit zijn zonder uitzondering driehoeksarbeidsrelaties.’ Terwijl uitzenden vooral betrekking heeft op ‘ziek en piek’ of een route voor werving en selectie van vaste medewerkers, zijn alle driehoeksarbeidsrelaties in het wetboek aangemerkt als uitzenden, ook als de werknemer een vast contract heeft. ‘Detachering is niet onderdeel van de problemen die onze arbeidsmarkt kent. Integendeel: het is onderdeel van de oplossing.’

Gemiste kans rechtzetten

De VvDN wijst erop dat de Raad van State in 1997 al adviseerde een nadere regeling voor het meer bestendige in- en uitlenen van personeel door (uitleen- of) detacheerbedrijven in het leven te roepen. ‘Door dat niet te doen heeft het toenmalige kabinet de mogelijkheid afgesloten om flexibiliteit voor bedrijven te
combineren met vaste contracten voor de betreffende werknemers. U hebt de mogelijkheid die gemiste kans recht te zetten, door bij de regulering van driehoeksarbeidsrelaties een onderscheid aan te brengen tussen vaste en niet-vaste contracten. Daarnaast adviseren we u de term ‘uitzenden’ voortaan alleen te gebruiken voor echt uitzenden. Dat komt de helderheid ten goede.’

Over Auteur

Reageer