Detacheerdersfeestje

0

In haar bijdrage voor Flexmarkt gaat Hendarin Mouselli dit keer in op de positie van detacheerders. Krijgen ze nu eindelijk een eigen cao? Wordt hun uitzonderlijke postitie erkend? Hendarin heeft goed nieuws voor de detacheerders. 

Die detacheerders hebben de smaak te pakken hoor. Niet alleen omdat tussen 2017 en 2023 de geschatte gezamenlijke omzet van detacheerders is gestegen en de voorspellingen veelbelovend lijken. Ook omdat ze dit jaar hun eigen cao moeten gaan krijgen. Althans, volgens de voorzitter van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Dat zeggen ze overigens bijna ieder jaar, maar goed, laten we ze het voordeel van de twijfel geven. Daar komt bij dat er wat ontwikkelingen zijn op juridisch vlak, en die nog weleens voor een nieuwe koers kunnen zorgen.

Uitzendregime buiten toepassing?

Sommige detacheerders nemen detacheringskrachten direct of na korte tijd vast in dienst (soms zonder dat ze direct een opdracht hebben). Het gaat veelal om specialistisch werk, dat wel bij de opdrachtgever wordt uitgevoerd. Detacheerders investeren in hun arbeidskrachten met allerlei ontwikkel- en scholingsmogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden van detacheringskrachten liggen vaak hoger dan die van uitzendkrachten en soms zelfs hoger dan die van werknemers in dienst van de inlener. Is dat reden om het uitzendregime buiten toepassing te verklaren? Nee. Tot nu toe is er juridisch geen verschil tussen uitzenden en detacheren. De vraag is: hoelang nog? Er zijn namelijk wat ontwikkelingen die detachering in een ander perspectief kunnen plaatsen.

Organisatorische inbedding

Allereerst de organisatorische inbedding. Als de detacheerder gespecialiseerd is in het werk dat de detacheringskrachten bij de opdrachtgevers vervullen, en dat juist de reden is waarom de detacheerder wordt ingeschakeld, kan gesteld worden dat het werk organisatorisch is ingebed bij de detacheerders. In dat geval zou je kunnen betogen dat er sprake is van een reguliere arbeidsovereenkomst in plaats van een uitzendovereenkomst. De detacheringskracht maakt dan immers onderdeel uit van de onderneming van de detacheerder en gaat werkzaamheden verrichten die behoren tot de ondernemingsactiviteiten van de detacheerder. 

Bedoeling partijen

In de tweede plaats blijkt uit een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat de bedoeling van partijen bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst en het moment van de terbeschikkingstelling relevant zijn om vast te stellen of een arbeidsverhouding valt onder de werkingssfeer van de Uitzendrichtlijn. Oftewel: of dan het uitzendregime van toepassing is. 

Niet onder Uitzendrichtlijn

In deze zaak ging het om een situatie waarbij de werknemer in dienst was op basis van een reguliere arbeidsovereenkomst. Vervolgens had de werkgever een deel van zijn activiteiten, waartoe de werkzaamheden van de werknemer ook behoorden, overgedragen aan een andere entiteit (binnen hetzelfde concern). De werknemer weigerde echter om mee over te gaan (dat was mogelijk op basis van het toepasselijk recht op die rechtsverhouding). Ondanks de weigering om mee over te gaan, moest de werknemer na de overname de werkzaamheden blijven verrichten bij de verkrijgende partij. Het Hof oordeelde dat zowel bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst als op het moment van de terbeschikkingstelling, partijen niet de bedoeling hadden om de werknemer ter beschikking te stellen. Als gevolg hiervan viel de arbeidsverhouding niet onder de werkingssfeer van de Uitzendrichtlijn. Dit brengt met zich dat deze arbeidsverhouding tussen de werkgever en werknemer niet valt onder het uitzendregime.

Feestje?!

In Nederland wordt vrij snel aangenomen dat detacheerders arbeidskrachten ter beschikking stellen dan wel uitzenden. Gelet op het voorgaande is het de vraag of dit in de toekomst ook zo blijft. VvDN, gooi die vegan bitterballen maar alvast in de frituurpan! Het kan zomaar eens jullie feestje worden.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer