ABU-CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard

3

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingen op de ABU CAO voor Uitzendkrachten 2012 – 2017 algemeen verbindend verklaard. De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de inlenersbeloning wordt per 30 maart 2015 ingevoerd.

Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland werken (behalve degenen die werkzaam zijn voor gedispenseerde ondernemingen), recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens deze CAO.

De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten door de ABU en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV. Jaarlijks gaan er ruim 700.000 uitzendkrachten aan de slag.

Inlenersbeloning
De ABU en de vakbonden hadden op 30 september 2014 een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor Uitzendkrachten. De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de ‘inlenersbeloning’ wordt per 30 maart 2015 ingevoerd. Uitzendkrachten krijgen vanaf de eerste dag een loon gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener.
Voor onder meer groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C) blijft een apart loongebouw van toepassing.
In de vernieuwde cao is verder de Wet werk en zekerheid verwerkt. Zo mogen er per 1 juli 2015 in fase B maximaal zes contracten in maximaal vier jaar worden gebruikt.

ABU blij met algemeenverbindendverklaring
De ABU is blij met de algemeenverbindendverklaring. Jurriën Koops, directeur van de ABU: ‘Hiermee creëren we een gelijk speelveld. Alle uitzendbureaus in Nederland, behalve die zijn aangesloten bij de NBBU en de gedispenseerde ondernemingen, moeten zich aan de arbeidsvoorwaarden houden zoals gesteld in de CAO voor Uitzendkrachten. Het zorgt ervoor dat de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de naleving van de CAO voor de Uitzendkrachten goed zijn geregeld.’


De algemeenverbindendverklaring is geldig tot en met 16 september 2015.

Bron: ABU

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

3 reacties

 1. bmcj heijnen op

  Hoezo ‘alle uitzendbedrijven, behalve die aangesloten zijn bij de NBBU, moeten zich hieraan houden’. Bij de NBBU geldt deze regel al een hele tijd. Door bovenstaande tekst wordt wederom door de ABU gesuggereerd dat de bij de NBBU aangesloten uitzendbureaus zich niet aan de regels houden.
  Jammer dat Flexmarkt.nl zich als podium hiervoor laat gebruiken.

 2. HNM Stroek op

  Geachte heer Heijnen,

  U heeft helemaal gelijk dat de NBBU leden al sinds jaar en dag vanaf dag een het loonverhoudingsvoorschrift moeten toekennen.

  Ook heeft u gelijk dat Flexmarkt altijd het rooskleurige beeld van de ABU ten toonspreid. Een kritisch gelijd komt zelden door.

  Vervolgens hebben ze het inhoudelijk vaak mis. ook nu weer.
  ‘Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland werken (behalve degenen die werkzaam zijn voor gedispenseerde ondernemingen), recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens deze CAO’

  Dit zou zo moeten zijn als je naar de WAADI kijkt. Echter de inlenersbeloning kent slechts een beperkt aantal elementen van de arbeidsvoorwaarden.
  Nu uitstralen dat de uitzendkrachten recht zouden hebben op de arbeidsvoorwaarden van de ‘bovenliggende’ cao is dan ook pure misleiding.

  Ik ben dan ook van mening dat deze cao strijdig is met de WAADI en nietige elementen kent. De toekomst zal het uitwijzen.

 3. J.M. Garconius op

  De AVV is pure kartelvorming en alleen bedoeld om de uitzendmarkt te monopoliseren. Er lopen genoeg mensen in Nederland rond die de dupe zijn van het ontduiken van de ABU CAO door ABU leden. In mijn kleine kring kan ik zo een paar mensen aanwijzen die al jaren bij de overheid werken, maar via draaideurconstructies nog steeds geen vast contract hebben gekregen. De overheid maakt ook gebruik van payrollconstrcties en minister Asscher belooft veel maar komt de beloften niet na.

Reageer