ABU: registratieplicht moet gepaard gaan met certificering

1

De ABU vindt de invoering van een wettelijke registratieplicht voor uitzendondernemingen een goede zaak. Maar registratie is slechts een van de stappen naar een sluitende aanpak van malafiditeit in de uitzendbranche.

‘De registratieplicht voor uitzendbureaus is een belangrijke stap in de goede richting, maar daarmee zijn we er nog niet’, aldus Aart van der Gaag, directeur van de ABU. ‘De verplichte registratie van uitzendbureaus moet de door de branche ontwikkelde certificering gaan ondersteunen.’

Alle ondernemingen die geregistreerd zijn als uitzender, worden door de Stichting Normering Arbeid benaderd om zich te laten certificeren op grond van de NEN 4400-I of II. De Arbeidsinspectie heeft toegezegd, naast de reguliere controles, 350 extra controles uit te voeren op uitzendondernemingen die niet zijn gecertificeerd. Ook de Belastingdienst heeft toegezegd controles uit te voeren, stelt de ABU.

Vrijwaring ketenaansprakelijkheid

De verplichte registratie en vrijwillige certificering maken onderdeel uit van het plan van de ABU voor een sluitende aanpak van malafide uitzendbureaus. Daarnaast pleit de ABU ook voor vrijwaring van inleners van gecertificeerde ondernemingen voor de mogelijke naheffing van belastingen en sociale premies. Op die manier worden bedrijven gestimuleerd alleen gebruik te maken van gecertificeerde uitzendbureaus. Van der Gaag: ‘Dit is een hele belangrijke maatregel in onze strijd tegen malafiditeit.’Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn voorstander van volledige vrijwaring bij gebruik van gecertificeerde uitzendbureaus. De mogelijkheden voor deze maatregel worden nu verkend.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Als alle uitzendbureaus gaan werken met de Passport Reader van ons komen ze altijd door alle controles waardoor de frequentie van de audits verlaagd worden!
    Kijk op de site van Securitech !

Reageer