Advies RvS: minister pas wetsvoorstel certificering uitzenders aan

0

Minister Karien van Gennip (SZW) wil haast maken met het invoeren van een verplicht certificeringsstelsel voor uitzenders. Maar de Raad van State (RvS) trapt op de rem en adviseert om het wetsvoorstel eerst aan te passen. Branchevereniging NBBU is het grotendeels eens met de ‘pittige’ kritiek van de RvS.

Het wetsvoorstel regelt een verplicht certificeringsstelsel voor ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen (uitzenders, detacheerders). Inleners mogen dan alleen van de diensten van gecertificeerde uitleners gebruikmaken. Het wetsvoorstel geeft invulling aan de aanbeveling van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Commissie Roemer) om de uitzendsector beter te reguleren. Een verplichte certificering misstanden (met arbeidsmigranten) op de arbeidsmarkt tegengegaan.

Kritiekpunten RvS

De Raad van State heeft echter kritiek op dit wetsvoorstel. Zo is zij onder meer onvoldoende overtuigd van de keuze voor een verplicht certificeringsstelsel in plaats van een vergunningsstelsel.
Ook ziet de RvS weinig heil in een nieuw op te richten privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) als certificerende instelling.
Daarnaast wijst de RvS er op dat de publiek-private vormgeving van het voorgestelde certificeringsstelsel leidt tot een spreiding van toezicht en handhaving over verschillende instanties. Er moet duidelijker worden gemaakt hoe effectief toezicht wordt gewaarborgd.
De RvS ziet meer in een ‘zelfstandige wettelijke kwaliteitsnorm’ voor aangeboden huisvesting (van arbeidsmigranten) dan het plan om alleen woningcorporaties en (volgens CAO-normen) certificeerde verhuurders toe te staan huisvesting te bieden.

De RvS adviseert de regering dan ook om het wetsvoorstel eerst aan te passen voordat het bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

NBBU: integrale aanpak en handhaving

De RvS stelt onder meer dat een integrale aanpak van de arbeidsmarkt nodig is. En daar kan de NBBU zich helemaal in vinden. Volgens de NBBU heeft regulering van de inhuur van uitzendkrachten alleen zin als dit gelijktijdig gebeurt met de regulering van andere vormen van externe inhuur, zoals de inhuur van zzp’ers.
Ook stelt de RvS dat het tegengaan van malafide uitzenders staat of valt met effectieve handhaving. Een op haar taak toegeruste Arbeidsinspectie en Belastingdienst zijn daarvoor nodig.
De NBBU beaamt dat stevige handhaving en opsporing nodig is. En juist die publieke handhaving is de afgelopen jaren tekortgeschoten.

Het verplicht certificeringsstelsel heeft als doel heeft om misstanden tegen te gaan. Het nieuwe certificeringsstelsel kan daar aan bijdragen. Maar criminaliteit pak je aan door handhaving en opsporing.

Vervolg wetsvoorstel?

De RvS adviseert de regering dus om het wetsvoorstel eerst aan te passen voordat het bij de Tweede Kamer wordt ingediend.
Op 20 april 2023 zullen het tijdens het Arbeidsmigratie debat eerdere brieven van de minister SZW over de verplichte certificering aan de orde komen. De NBBU verwacht dat deze brief (advies RvS) hier ook besproken wordt.

Lees ook: Kabinet wil verplichte certificering uitzenders vanaf 2025

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer