Akkoord voor cao SVB

0

Op dinsdagavond 12 oktober zijn de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en vakbonden het eens geworden over een nieuwe cao.

De cao heeft een looptijd van 1 april 2010 tot 1 oktober 2011. De werknemers krijgen op 1 november 2010 een eenmalige uitkering van €250. Op 1 april 2011 krijgen de werknemers nogmaals een eenmalige uitkering, dit keer van €200. Voor parttimers geldt dat zij de uitkering naar rato zullen ontvangen. De financiële positie van de Sociale Verzekeringsbank liet het niet toe om een structurele loonsverhoging te kunnen bieden.

De vergoeding voor de ziektekosten wordt met ingang van 1 januari 2011 verhoogd met €10 per maand naar €45. Verder is afgesproken dat de regeling betaald ouderschapsverlof die per 1 januari 2011 zou stoppen ongewijzigd wordt voortgezet tot 1 oktober 2011 .

De vakbonden leggen het onderhandelingsakkoord met een positief advies voor aan hun leden. Wanneer zij akkoord gaan, zal het akkoord definitief worden.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer