Alleen NEN-4400 bureaus voor homeshopping bedrijven

1

Met ingang van 1 januari 2011 zullen werkgevers in de homeshoppingbranche alleen nog maar gebruik maken van uitzendbureaus die NEN-4400 gecertificeerd zijn of deze certificering hebben aangevraagd.

Dit is een van de afspraken die staat in het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. De nieuwe cao loopt van 1 april 2010 tot en met 31 maart 2012.

Naast de afspraak over het gebruik van gecertificeerde uitzendbureaus zullen werkgevers zich er ook van vergewissen dat de cao voor uitzendkrachten correct wordt toegepast.

Werknemers die vallen onder de cao voor homeshopping bedrijven krijgen per 1 december 2010 een eenmalige uitkering van 0,5 procent over 12 maal het periodeloon van november 2010, exclusief vakantiegeld. Voor werknemers die korter dan een jaar in dienst zijn wordt de uitkering naar rato toegepast.

Daarnaast kunnen de werknemers rekenen op een structurele loonsverhoging van 1,25 procent per 1 februari 2011 en van 1,5 procent per 1 oktober 2011.

Daarnaast zullen de werkgevers zich inspannen om het aantal stageplaatsen tijdens de looptijd van de cao te verhogen en EVC te bevorderen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

Reageer