ARTRA verkocht aan Trecens

0

Trainingsbureau ARTRA is verkocht aan Trecens. Afgelopen donderdag werd de koop geëffectueerd.

Het ging al enige tijd slechter met ARTRA. In economisch slechtere perioden is er binnen bedrijven vaak weinig geld beschikbaar voor scholing. Doordat de uitzendbranche tijdens deze crisis harde klappen kreeg, werd ook de vraag naar opleidingen bij ARTRA lager.

‘ARTRA is een sterk merk ooit ontstaan vanuit de Stichting Beroepsopleidingen Uitzendbranche en opgericht om een fundament voor opleidingen te leggen binnen de uitzendbranche. Dat willen we niet verloren laten gaan,’ aldus Aart van der Gaag, namens de aandeelhouders van ARTRA.

Om tot een oplossing te komen, wilde ARTRA haar aanbod verbreden en zich op meer markten gaan richten. Maar vanuit de eigen positie was dit niet mogelijk. Daarom werd er gezocht naar een geschikte koper.

Deze werd gevonden in Trecens. ‘De keuze is op Trecens gevallen omdat zo continuïteit geboden wordt en de naam ARTRA in stand blijft,’ aldus Bert Bos namens de Raad van Commissarissen van ARTRA. ‘Daarnaast is Trecens een belangrijke opleider en zijn de activiteiten van ARTRA aanvullend. Dit waren voor ons belangrijke argumenten.’

De naam ARTRA zal dus blijven bestaan, maar er zullen wel een aantal andere dingen veranderen. Zo zal ARTRA vanuit Amersfoort verhuizen naar Oosterbeek, waar Trecens gevestigd is en zal het productportfolio onder de loep worden genomen.

In het septembernummer leest u meer over de verkoop. Dit nummer verschijnt op 16 september.
Op de foto v.l.n.r. Aart van der Gaag namens de aandeelhouders van Artra, Ellen van Hierden, directeur Trecens en Bert Bos, namens de Raad van Commissarissen van Artra.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer