Cao-akkoord voor detailhandel

0

Werkgevers en FNV Bondgenoten zijn tot overeenstemming gekomen over een nieuwe cao voor de Samenwerkende Branches Detailhandel (SBD).

De vorige cao liep af op 1 januari 2009 en het heeft bijna twee jaar geduurd voordat de partijen het eens konden worden over deze nieuwe cao.

De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2011. De schaallonen en de feitelijke lonen worden op 1 januari 2011 structureel met 2,5 procent verhoogd. Daarnaast is er, ter compensatie voor het feit dat de lonen in 2009 en 2010 niet verhoogd zijn, een eenmalige uitkering van 1 procent van het jaarsalaris overeengekomen.

Verder is afgesproken dat er een onderzoek komt naar de hoogte van de lonen in de SBD-branches. De vakbond is namelijk van mening dat de lonen in deze branches achterlopen bij andere detailhandelcao’s. Indien uit het onderzoek blijkt dat dit waar is, worden er in de volgende cao, die zal gelden vanaf 1 april 2011, afspraken gemaakt over een beter loongebouw.

Het akkoord is nog niet definitief en zal door zowel de werkgevers als de vakbond nog aan de achterban worden voorgelegd. Naar verwachting wordt begin december duidelijk of het cao-resultaat definitief wordt omgezet in een cao voor de SBD-branches.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer