Eén branche-cao voor tankstations en wasbedrijven

0

Voor het eerst in de geschiedenis is er één cao afgesloten voor de 16.000 medewerkers van tankstations en wasbedrijven.

De constructieve inzet van de werkgeversorganisaties BETA en BOVAG en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en LBV heeft dit mogelijk gemaakt. Voorheen viel een deel van de sector onder de cao ‘Motorvoertuigbedrijf en Tweewielerbedrijf’ en een deel had een eigen, afwijkende Tankstation cao.

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht van start op 1 januari 2010, heeft een looptijd van 20 maanden en eindigt op 1 september 2011. Afgesproken is dat de medewerkers op 1 juli 2010 een loonsverhoging van 0,55 procent krijgen en op 1 maart 2011 een verhoging van 1,15 procent. Tevens zal er gedurende de looptijd van deze cao een korting van 0,1 procent worden gegeven op de heffing voor het O&O fonds, waardoor de werkgeverslasten dalen. De opleidingsactiviteiten worden volop doorgezet, door een gezamenlijk beroep te doen op de bestaande middelen in de sector. Het Opleiding- en Ontwikkelingsfonds kan hierdoor volop investeren in scholing en veiligheid. Opgebouwde rechten van de huidige werknemers zijn volledig gewaarborgd in de nieuwe cao.

Werkgeversonderhandelaars Jos Kleiboer (BOVAG) en Ewout van der Kolk (BETA): ”Met deze rigoureuze stap komt een einde aan de situatie dat in een relatief kleine sector diverse cao’s naast elkaar bestaan. Alle partijen bundelen nu de krachten in het belang van een gezonde tankstationretail, waar het leuk, uitdagend en veilig werken is.” Albert Kuiper, bestuurder FNV Bondgenoten: ”Er is nu één cao zonder verslechteringen voor alle werknemers en met een loonsverhoging van 1,7 procent. Voor BOVAG-werknemers is er een compensatie afgesproken voor de toeslagen. Daarnaast kunnen alle medewerkers profiteren van de extra investeringen in scholing.”

De werkgeversorganisaties en vakbonden spraken halverwege vorig jaar af om de twee bestaande cao’s in elkaar te schuiven. Half november startten de onderhandelingen. Het resultaat dat nu op tafel ligt, behelst een aparte arbeidsvoorwaarden-cao waarbij de bestaande pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen uit de huidige cao’s onveranderd blijven. Beide Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen gaan op in een nieuw op te zetten O&O fonds voor tankstations en wasbedrijven. De cao-tekst is compleet nieuw, kort, duidelijk en op maat gesneden voor de werknemers en werkgevers in de tank- en wassector.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer