Flexmixmanagement: kans voor uitzenders

0

Met de toename van flexibele arbeid en
de vele vormen van flexwerk groeit de
vraag naar kennis om de uitdijende
flexibele schil te kunnen managen. Uitzenders die daar slim op inspelen creëren zo nieuwe kansen woor hun onderneming.

Uitzendbureaus zoeken naar nieuwe businessmodellen om ook in de toekomst succesvol te blijven. Dat kan bijvoorbeeld door specialist te worden in de mix van flex. Vijf vragen over flexmixmanagement beantwoord.

1. Wat is flexmixmanagement?

Grote bedrijven met veel flexwerkers hebben te maken met uitzendkrachten, zzp’ers, payrollconstructies en mensen die gedetacheerd zijn. In de flexibele schil komt de nadruk steeds meer op maatwerk en efficiëntie te liggen. Dat vraagt om goed management bij de uitzender. Bij grote inleners is een groeiende behoefte waar te nemen aan advies en management voor hun flexmix.

2. Hoe kan de flexbranche inspelen op die behoefte?

Uitzenders komen steeds dichter bij de organisatie van inleners te zitten en worden nauwer betrokken bij de flexibele schil en wat daaromheen speelt. Ze krijgen te maken met diverse processen die bij de inlener aan de orde zijn. Vooral bedrijven en organisaties met veel flexwerkers willen meer inzicht en overzicht hebben en willen weten wat flex hen daadwerkelijk kost. Uitzendbureaus kunnen die kennis leveren, maar ze kunnen nog een stap verder zetten. Consultant Frans Pigeaud van The Bridge gaf onlangs in Flexmarkt magazine aan dat er voor uitzenders veel mogelijkheden liggen als ze zich daadwerkelijk gaan bemoeien met de interne flexibiliteit bij inleners.

3. Wat zijn de mogelijkheden?

Trendwatcher Samir ter Lüün, gespecialiseerd in de flexbranche en werkzaam bij CTB Flex, voorziet net als Pigeaud dat uitzendbureaus resultaatverplichtingen van delen van bedrijven gaan overnemen. Maar er zijn ook minder vergaande mogelijkheden denkbaar. Daar waar een uitzendbureau voor een afdeling van een bedrijf de inzet van flexwerkers regelt, ligt de stap naar het eveneens plannen van vaste medewerkers van die afdeling voor de hand. Zeker als de flexibele schil groot is ten opzichte van het aantal vaste medewerkers, is het voorstelbaar dat de inzet van de vaste mensen door de uitzender wordt meegenomen.

4. Flexmixmanagement staat of valt met ICT. Waarom?

Het bestaande uitzendproces van werven en selecteren, inlenen, registreren en verlonen is al gedigitaliseerd. Daar waar uitzenders nauwer samenwerken met grote inleners worden computersystemen aan elkaar geknoopt, de gehele keten wordt digitaal verbonden. Daarom is kennis van ICT bij uitzenders volgens Ter Lüün cruciaal voor goed inzicht en management van de flexibele schil. Er zal volgens hem niet één allesomvattend ICT-systeem ontstaan, maar eerder combinaties van services en slimme applicaties die gegevens goed uitwisselbaar maken.

5. Wat hebben flexmix en specialisatie met elkaar?

Specialisatie en niches zijn tegenwoordig veelgehoorde termen in de uitzendwereld. In de huidige lastige markt kan op maat toegesneden dienstverlening groeikansen bieden. Uitzendbureaus moeten zich afvragen waar ze goed in zijn en hoe ze hun dienstverlening kunnen toespitsen op de vraag. Daar komt ook flexmixmanagement in beeld. Te beginnen bij het managen van de flexmix van een inlener, tot het grotendeels runnen van een personeelseenheid of afdeling. Dat laatste mag dan klinken als een vorm van branchevervaging, de vraag vanuit het bedrijfsleven is er volgens Pigeaud en Ter Lüün wel degelijk. Al is het uitkijken geblazen bij het overeenkomen van service level agreements (SLA’s), want ook bij deze ontwikkeling is de druk op de kosten groot.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer