Gevolgen van de Wet toekomst pensioenen voor uitzendorganisaties

0

Op 30 mei ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp). Eind 2022 had de Tweede Kamer al ingestemd met het wetsvoorstel. In maart 2023 waarschuwde de ABU al dat deze wijziging forse consequenties heeft voor de uitzendbranche.

Wijzigingen voor arbeidsbemiddelaars

De Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP), dat de pensioenregelingen in de uitzend- en detacheringsbranche uitvoert, zet de wijzigingen op een rij.

Hoewel pensioenfondsen, zoals StiPP tot 1 januari 2028 de tijd hebben om over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling gaan drie wijzigingen toch al per 1 juli 2023 en 1 januari 2024 in.

De twee wijzigingen per 1 juli 2023:

  • De wachttijd van acht gewerkte weken voor nieuwe werknemers vervalt
  • Het tellen van de weken in de Basisregeling begint vanaf 21 jaar

Op 1 januari 2024 gaan werknemers vanaf 18 jaar deelnemen in de pensioenregeling.

Wachttijd van acht gewerkte weken vervalt

Dat betekent dat een uitzendkracht of gedetacheerde vanaf zijn eerste werkdag direct pensioen opbouwt. Alle werknemers moeten dan direct worden aangemeld bij StiPP als ze in dienst treden. Alle wachttijd vervalt, ook voor uitzendkrachten die voor 1 juli zijn gestart. Deze moeten direct aangemeld worden op 1 juli.

Bij een uitzendkracht die eerder voor je heeft gewerkt en opnieuw voor je aan de slag gaat moet goed gekeken worden naar de historie. Zo moet onder andere bepaald worden of deze uitzendkracht aangemeld moet worden voor de Basisregeling of voor de Plusregeling.

Hieronder het beslisschema voor de Basisregeling:

Wijzigingen pensioenwet en de Stipp basisregeling

De wekentelling start vanaf 21 jaar

Nu worden de gewerkte weken van een werknemer al geteld vóór de leeftijd van 21 jaar. Dit gaat veranderen. Per 1 juli 2023 tellen de gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar niet meer mee. De werknemer start dus vanaf 21 jaar in de Basisregeling. Op dat moment begint ook het tellen van de gewerkte weken. Na 52 gewerkte weken gaat de werknemer pensioen opbouwen in de Plusregeling.

Vanaf 18 jaar pensioen

Vanaf 1 januari 2024 wordt de wettelijke toetredingsleeftijd in pensioenregelingen verlaagd van 21 naar 18 jaar. Werknemers gaan dus vanaf 18 jaar pensioen opbouwen. Dit betekent dat uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst vanaf 18 jaar pensioen gaan opbouwen in de pensioenregeling bij StiPP.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer