Het geven en ontvangen van feedback

0

Bij het geven van feedback geef je informatie over het effect van iemands gedrag op jou. En bij het ontvangen van feedback krijg je informatie over het effect van jouw gedrag op de ander. Waarom is feedback geven en ontvangen zo belangrijk?

Stel dat je naar jezelf kon kijken. Je zult ontdekken dat de dingen die je doet voor een groot deel bekend zijn bij jezelf, en dat ze voor een ander ook nauwelijks verrassend zijn. Dit gebied wordt de publieke arena genoemd.

Naarmate mensen elkaar beter kennen zal de publieke arena groter zijn. Misschien is jouw publieke arena dat je goed kunt organiseren. Jij weet het en jouw collega’s ook. Als er iets geregeld moet worden, wordt jouw naam als eerste geroepen.

In je omgang met anderen zijn er ook zaken die de ander niet weet. Dit wordt het verborgen gebied genoemd. Voor een belangrijk deel bepaal je zelf hoe groot dit gebied is. Misschien vind je het vreselijk om in de belangstelling te staan. Daarom zorg je er altijd voor dat je als eerste in de vergaderzaal zit, om te voorkomen dat alle ogen op jou gericht zijn bij binnenkomst.Niemand weet dit en dat is dan jouw verborgen gebied.

Onbekend

Een gebied waar niemand direct invloed op kan uitoefenen is het onbekende zelf. Dit gebied komt in de meeste gevallen pas in de openbaarheid door omstandigheden waarin je terechtkomt. Het is dan ook niet voor niets dat je mensen wel eens hoort zeggen: ‘Ik had niet verwacht dat ik dat zou kunnen’.
Het laatste gebied wordt de blinde vlek genoemd. Dit is het gebied wat je zelf niet kent, maar anderen des te beter. Dit wordt ook wel het gebied van de slechte adem genoemd: zelf weet je het niet, maar de anderen wel.

 

Veranderen

Door het geven van informatie over hoe je elkaar ervaart en over de reacties die dat teweegbrengt, oftewel feedback geven, wordt de publieke arena vergroot: je hoort over gedrag dat jou zelf onbekend is, dus de ruimte van de blinde vlek wordt kleiner. Door feedback kun je je bewust worden van een groter aantal gedragingen van jezelf, en de effecten daarvan op anderen. Dit bewust zijn geeft iemand de mogelijkheid zijn gedrag te handhaven of te veranderen.

 

Storingen

Doel van het feedback geven is de publieke arena vergroten. Je kent elkaar beter, je begrijpt elkaar beter.
Storingen in het communicatieproces komen minder voor, het vertrouwen binnen het team groeit en daardoor groeit het team.

 

Maar het geven van feedback is niet eenvoudig. Zeker niet als de feedback kritisch is.

Tips:

1. Beschrijf het Gedrag
Meld wat je ziet of hoort op een objectieve manier, zonder oordelen.
Wel: Afgelopen donderdag kwam je een half uur te laat op onze afspraak.
Niet: Jij komt altijd te laat op afspraken.

2. Geef aan welk Gevoel jij daarbij krijgt (ik-boodschap).
Wel: Hierdoor krijg ik het gevoel dat je onze afspraak niet belangrijk vindt.
Niet: Jij vindt onze afspraken niet belangrijk.

3. Vermeld wat het Gevolg van het gedrag van de ander is op jou.
Wel: Het gevolg is dat ik boos ons gesprek in ga.
Niet: Door jou kan ik mij dan niet meer concentreren.

Op verzoek van de feedback ontvanger kan er een vierde stap gezet worden:

4. Benoem het Gewenste gedrag.
Wel: Ik zou graag willen dat je volgende keer op tijd komt.
Niet: Ik vraag je onze afspraak voortaan wel serieus te nemen.

Ben je de ontvanger van de feedback? Zie feedback als een kans om te leren en niet als een aanval. Verdedig je niet bij een kritische opmerking. Vraag door als je iets niet begrijpt. Ten slotte: bedank de feedbackgever voor zijn moeite.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer