SNA-certificeerder CROP samen met Normec

0

CROP certificering gaat samenwerken met Normec in Geldermalsen. Op termijn zal CROP certificering zich ook gaan vestigen in Geldermalsen.

Normec is een snelgroeiende Nederlandse onderneming die actief is in testen, inspecteren en certificeren. Zij beschikt al over een geaccrediteerde certificatie instelling, laboratorium en inspectie-instelling. De komende jaren willen zij, samen met CROP certificering, een bepalende positie in de markt gaan innemen.
Op termijn zal CROP certificering zich ook gaan vestigen in Geldermalsen.

De directie van CROP certificering blijft in handen van Judith Berentsen en wordt aangevuld door Martje Princen. Samen met het huidige management en alle medewerkers van CROP certificering blijven zij de bestaande dienstverlening voortzetten.

SNA keurmerk

CROP certificering verzorgt onder meer de SNA-certificering van uitzendbureaus. Met een SNA-keurmerk laat een uitzendbureau zien dat zij voldoet aan de Nederlandse norm (NEN 4400-1) voor bedrijven die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. Uitzendbureaus met een SNA-keurmerk zijn aantrekkelijk voor opdrachtgevers omdat deze dan de zekerheid hebben dat zij met een betrouwbare partij in zee te gaan.

Ketenaansprakelijkheid

Het SNA Keurmerk is namelijk bedoeld om de risico’s voor inleners van arbeid en uitbesteders van werk (opdrachtgevers) te beperken. En dat is nodig, gezien de huidige wetgeving, waarbij de zogenoemde ketenaansprakelijkheid geldt. Inleners lopen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen voortvloeiend uit arbeid die door de uitlener (uitzendbureau) of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Concreet houdt de ketenaansprakelijkheid in dat de opdrachtgever (inlener) ook verantwoordelijk is voor het betalen van de juiste inlenersbeloning aan alle werknemers van onderaannemers die bij een opdracht zijn betrokken. Dus niet alleen voor de eigen medewerkers, ook voor de ingehuurde (uitzend)krachten, moet de opdrachtgever voldoen aan naleving van de cao.
Uitzendbureaus met een SNA keurmerk worden periodiek gecontroleerd door CROP op het nakomen van hun verplichtingen voortvloeiend uit arbeid (naleving cao), waardoor het risico voor de opdrachtgever (inlener) wordt beperkt.

Bron: CROP certificering/Flexmarkt

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer