SNCU en ILT sluiten convenant

0

De Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben op 20 augustus een convenant ondertekend om gegevens uit te wisselen.

Het convenant heeft als doel de informatie-uitwisseling te formaliseren en met waarborgen te omkleden. Door informatie uit te wisselen, hopen de partijen oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.

Een soortgelijke afspraak werd vorig jaar ook al in de bouwbranche gemaakt.

Transportsector

In de tranpsportsector zijn er twee specifieke bepalingen met betrekking tot het gebruik van uitzendkrachten. Zo mogen alleen uitzendbureaus die zijn aangewezen door de minister van Infrastructuur en Milieu uitzenden naar een ondernemer in het vrachtvervoer. Daarnaast staat in de cao voor beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen dat er alleen zaken gedaan mag worden met NEN-gecertificeerde uitzendbureaus. Op basis van deze twee punten verricht de SNCU in het kader van haar risicoanalyse onderzoeken. De SNCU zal aan de ILT gegevens verstrekken over transportondernemingen waarbij wordt verondersteld dat zij uitzendkrachten gebruiken in strijd met de geldende regelgeving.

Publiek-private samenwerking

Peter Loef, directeur van de SNCU is positief over de ondertekening van het convenant. ‘Het zou mooi zijn als ook met andere inspecties en de Belastingdienst een dergelijk convenant gesloten zou kunnen worden.’

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer