Steun voor afschaffing nul-urencontracten

0

Nul-urencontracten moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft volgens werkgeversvereniging AWVN, de CNV vakcentrale , detacheerders en uitzendbureaus.

Dat blijkt uit een branchebrede bijeenkomst in het SER-gebouw over de toekomst van de flexibele arbeidsmarkt.
Een nul-urencontract is de minst zekere vorm van werk en geeft flexibel werken een slechte naam, daar waren aanwezigen zoals CNV voorzitter Jaap Smit en Hans van der Steen (AWVN) het over eens. ‘Voor studenten die willen bijverdienen kan volgens hen een nulurencontract prachtig zijn, voor iemand wiens broodwinning het betreft, is het een ongelukkige juridische constructie.’

Duurzaam
Onder de aanwezigen bleek veel steun te zijn voor het ‘verduurzamen’ van de flexbranche. Gastheer Wiebe Draijer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) vertelde dat de regering openstaat voor creatieve suggesties om flexibele arbeid beter te organiseren. Hij benadrukte dat flexwerkers toch tenminste pensioenopbouw en sociale zekerheid zouden moeten hebben. Jaap Smit (CNV): ‘Uitzendkrachten worden nu soms in een paar dagen tijd op straat gezet. Waar een flexwerker behoefte aan heeft is zicht op continuïteit en mobiliteit. Zodat je verder kunt. Flex is nu te ‘flex’’

Scholingsfonds
Prof. Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg ziet zulke situaties graag op korte termijn veranderen: ‘Nederland heeft, mede als gevolg van de crisis, fundamentele vernieuwingen op de arbeidsmarkt nodig. Maar niet alles kan in deze tijd van de werkgevers komen. Een universele oplossing is nodig, een aanvullende basisvoorziening. Ik pleit voor een nationaal scholingsfonds, waarmee de werknemer onafhankelijk van zijn contractvorm toegang heeft tot opleiding .’ Hans van der Steen van AWVN wil ook de rafels van de flexmarkt bijknippen. ‘Daar bedoel ik mee: secundaire arbeidsvoorwaarden ook voor flexwerkers toegankelijk maken en nul-urencontracten afschaffen.’

Vervolg
Volgens Sieto de Leeuw van Randstad moet de discussie nu een concreet vervolg krijgen. ‘We moeten uit de impasse komen. Samen kunnen we snel een aantal uitwassen aanpakken. Ik denk dan in eerste instantie aan het aanpakken van onbeperkte tijdelijke contracten.’ Pieter Molijn van detacheerder Meurs & Molijn: ‘Iedereen is het er wel over eens dat je in flexkrachten moet investeren.’

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer