Uitzendmarkt krimpt volgens ABN AMRO

0

Volgens de ABN AMRO uitzendmonitor krimpt de uitzendmarkt nu al twee kwartalen op rij. De nabije toekomst ziet er niet veel beter uit.

De cijfers over de omzetontwikkeling in de uitzendbranche lopen in het tweede kwartaal van 2012 uiteen. Daar waar het CBS een positief groeicijfer voor de omzet rapporteert van jaar op jaar 0,4 procent, noteert de ABU over het tweede kwartaal een omzetkrimp van 1,3 procent. Gecombineerd komt dat uit op een krimp van 0,5 procent in omzet jaar op jaar. Daarmee is de omzet voor de Nederlandse uitzendbranche 2 kwartalen op rij gekrompen, na een periode van 7 kwartalen omzetgroei. Het derde kwartaal ziet er niet beter uit, de omzet zal onder druk blijven staan. De ABU cijfers nemen hierop alvast een voorschot op en geven tot dusver een krimp in omzet aan van 3 procent voor het derde kwartaal.

Alle sectoren
Sinds het begin van 2012 zit de omzet van vrijwel alle sectoren voor de uitzendbranche in de min. Alleen de administratieve sector laat een positief beeld zien. Ruim 60 procent van alle uitzendkrachten in Nederland is werkzaam in een zestal sectoren. In volgorde van belangrijkheid zijn dat achtereenvolgens industrie, diensten, overheid, handel, bouw en vervoer. Industrie blijft verreweg de belangrijkste afnemer van uitzendkrachten (ongeveer 20 procent is werkzaam in deze sector).

Werkloosheid
Sinds het tweede kwartaal van 2011 is de werkloosheid toegenomen en het aantal vacatures afgenomen. Ondernemers zijn overwegend pessimistisch gestemd over de vacatureontwikkeling bij bedrijven voor de komende 3 maanden. In de industrie hebben ondernemers al enige tijd geen goed gevoel over de vacatureontwikkeling, maar in vergelijking met de situatie in de overig genoemde sectoren, valt dit mee. De verwachting is dat de werkgelegenheid verder afneemt de komende kwartalen, vanwege de magere economische groei die wordt voorzien. De werkloosheid zal de komende jaren verder toenemen en ABN AMRO gaat er in zijn ramingen van uit dat in 2012 6,4 procent van de beroepsbevolking werkloos zal zijn. In 2013 zal de werkloosheid echter nog verder oplopen naar 7,1 procent van de beroepsbevolking. Bij werkgevers blijft de behoefte aan flexibiliteit voorlopig hoog, vanwege de onzekere situatie. Langdurige contracten raken langzaam uit de mode en dat duidt erop dat bedrijven op continue basis werken aan flexibiliteit van het personeelsbestand.

Onzekerheid
Volgens de uitzendmonitor draagt de huidige economische onzekerheid in de wereldeconomie (zoals de aanhoudende EU schuldencrisis, de groeivertraging in China en het sputteren van de economie in de VS) bij aan de sombere verwachtingen voor 2012. ABN AMRO gaat uit van een krimp van het BBP met 0,4 procent in 2012 en blijft voor 2013 gematigd optimistisch met een BBP-groei van slechts 0,5 procent.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer