Werkgevers nog steeds somber over arbeidsmarkt

0

Werkgevers hebben aanhoudend sombere verwachtingen voor de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2012. Ten aanzien van het vorige kwartaal is het beeld stabiel, maar ten opzichte van de verwachtingen in dezelfde periode van het vorige jaar is er sprake van een flinke verslechtering.

Grafiek van ‘netto werkgelegenheidscijfer’. Dit betreft het percentage werkgevers dat verwacht dat het totaal aantal werknemers op hun vestiging het volgende kwartaal zal toenemen, minus het percentage werkgevers dat juist een afname van het aantal werknemers op hun vestiging verwacht.

In de vandaag verschenen Arbeidsmarktbarometer van ManpowerGroup komt het netto werkgelegenheidscijfer uit op -1 procent. ‘Het sentiment van werkgevers ten aanzien van de arbeidsmarkt in Nederland is weliswaar negatief, maar als je het cijfer bekijkt in het licht van de Europese crisis en de berichten over de Nederlandse economie, valt het toch nog mee. Eerlijk gezegd hadden wij verwacht dat het beeld negatiever zou zijn’, aldus Haiko van der Pol, woordvoerder van ManpowerGroup.

Verandering
Net als in de vorige barometer, geeft 90 procent van de geinterviewde Nederlandse werkgevers aan dat ze geen veranderingen zien van het aantal medewerkers. Een toename van het aantal medewerkers wordt maar door een klein aantal werkgevers (3 procent) voorspeld, maar hetzelfde geldt voor het aantal werkgevers dat een afname voorspelt (4 procent). ‘Kennelijk blijven Nederlandse werkgevers de kat nog uit de boom kijken’, aldus van der Pol.

Op regionaal niveau is er overwegend sprake van een negatief sentiment. Per sector zijn er echter verschillen zichtbaar. Negatief zijn vooral de verwachtingen bij productiebedrijven (-6 procent), in de bouw (-2 procent), en de zakelijke dienstverlening (-3 procent) . Stabiel positief (+3 procent) blijven de vooruitzichten in de sector Transport, opslag & communicatie. Mogelijk dat de relatief positieve exportcijfers hier een rol spelen.

Europa
Ondanks de aanhoudende instabiliteit van de eurozone, geven de arbeidsmarkten van Frankrijk (+2 procent), Duitsland (+5 procent) en het Verenigd Koninkrijk (+3 procent) toch blijk van enige veerkracht. Ten opzichte van drie maanden terug blijven de verwachtingen relatief stabiel.

Enquête
De resultaten van de Manpower Employment Outlook Survey voor het vierde kwartaal van 2012 zijn verkregen uit vraaggesprekken met een representatieve steekproef van 751 in Nederland gevestigde werkgevers. Alle deelnemers kregen de vraag voorgelegd welke veranderingen zij ten aanzien van de werkgelegenheid op hun eigen vestiging voorzagen voor het vierde kwartaal (oktober t/m december) van 2012 ten opzichte van het daaraan voorafgaande kwartaal.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer