Veel illegale arbeid en fraude in Westland

0

In het Westland vinden bij tuinders en uitzendbureaus problemen met illegale arbeid, uitkerings- en belastingfraude nog op grote schaal plaats, ondanks intensieve controles en miljoenen euro’s aan uitgedeelde boetes en terugvorderingen.

Dat blijkt uit het dinsdag verschenen Eindrapport Westland Interventieteam (WIT) over de jaren 2008 en 2009.

In twee jaar tijd werden gerichte controles uitgevoerd door het WIT, waarin de Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Vreemdelingenpolitie, uitkeringsinstantie UWV en gemeenten samenwerken, bij 641 bedrijven in het Zuid-Hollandse Westland. In 152 gevallen, ofwel bijna een kwart, had de werkgever illegaal vreemdelingen aan het werk gezet. Ook bleek bij 137 ondernemers, ofwel ruim een op de vijf, sprake van uitkeringsfraude.

De Arbeidsinspectie heeft in totaal meer dan 2,3 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan tuinders en uitzendbedrijven; vooral wegens illegale arbeid. De fiscus legde tegelijkertijd voor ruim 10 miljoen euro aan boetes en correcties op wegens te weinig betaalde belasting. Het UWV vorderde ongeveer 750.000 euro terug aan onterecht ontvangen uitkeringen voor werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

In de glastuinbouw in het Westland wordt door het speciale inspectieteam al ongeveer tien jaar extra gecontroleerd om de belastingontduiking en illegale arbeid aan te pakken. Zo blijkt het probleem van illegale arbeid ruim twee keer zo groot in deze regio dan gemiddeld. In 2008 en 2009 werd landelijk bij 10 procent van de gecontroleerde tuinders illegale tewerkstelling van vreemdelingen geconstateerd, tegen bijna 24 procent van de geïnspecteerde bedrijven in het Westland.

Door flinke boetes moet voorkomen worden dat werkgevers denken dat fraude loont en dat de positie van eerlijke ondernemers wordt ondermijnd. Zij hebben veel last van de oneerlijke concurrentie. De sector heeft volgens de Arbeidsinspectie ook zelf initiatieven genomen om de problemen tegen te gaan.

Tuinders die netjes zaken doen, worden volgens de inspectiedienst bijvoorbeeld ontlast doordat ze via de brancheorganisatie LTO sneller een vergunning kunnen krijgen voor buitenlands personeel. Ook zijn er certificaten ingesteld voor uitzendbedrijven en agrarische loonbedrijven, zodat werkgevers met betrouwbare partners in zee kunnen gaan.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer