Veranderingen flexwerk per 2015

0

Het kabinet wil de in het sociaal akkoord afgesproken verbeteringen voor flexwerkers een jaar eerder invoeren dan de versoepeling van het ontslagrecht en de bezuinigingen op de WW. Flexwerkers moeten per 2015 niet na drie jaar, maar na twee jaar in aanmerking komen voor een vast contract. Zij hebben na twee jaar werken net als andere werknemers recht op een transitievergoeding.

Minister Asscher schrijft dit in zijn wetsvoorstel dat hij voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd. De rechtspositie van flexwerkers wordt in het wetsvoorstel versterkt. Werknemers met opeenvolgende tijdelijke contracten kunnen bijvoorbeeld eerder aanspraak maken op een vaste aanstelling. Niet na drie jaar, maar al na twee jaar.

Asscher vindt dat er te grote verschillen zijn ontstaan tussen flexwerkers en werknemers met een vast contract. Hij wil die twee weer beter in balans brengen en flexwerkers meer zekerheid bieden.

Transitievergoeding
Het ontslagrecht wordt ‘eerlijker en eenvoudiger’. Alle werknemers, ook flexwerkers,  krijgen na een dienstverband van minimaal twee jaar recht op een vergoeding die kan worden gebruikt voor omscholing naar ander werk. Deze vergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband, en bedraagt maximaal 75 duizend euro, zo is in het sociaal akkoord afgesproken.

Asscher houdt vast aan een preventieve toetsing bij ontslag en aan de wettelijke bescherming tegen ongerechtvaardigd ontslag. Hij wil een einde maken aan de situatie waarbij de ene werknemer met een gouden handdruk wordt ontslagen en de ander zonder enige vergoeding op straat wordt gezet.

WW
Asscher wil de wettelijke maximale duur van de WW tussen 2016 en 2019 in stapjes verlagen van 38 maanden nu naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in cao’s afspreken de ww-uitkering te verlengen.

Voorbereiden
De minister wil de verbeteringen voor flexwerkers vanaf 1 januari 2015 invoeren. Met het oog op de economische situatie pleit Asscher voor invoering van de veranderingen in ontslagrecht en WW vanaf 1 januari 2016. Werkgevers en werknemers hebben zo meer tijd zich voor te bereiden. Het wetsontwerp is de uitwerking door Asscher van het sociaal akkoord dat het kabinet in april sloot met werkgevers en werknemers. Hij hoopt de definitieve voorstellen eind dit jaar naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Bron: Ministerie / ANP

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer