Mogelijk uitstel voor aanvraag eigenrisicodragerschap

0

Per 1 januari wijzigen er zaken voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet en WGA door de modernisering Ziektewet. De aanvraagtermijn om eigenrisicodrager te worden is dit jaar iets soepeler.

Werkgevers kunnen kiezen om per 1 januari of per 1 juli eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. De aanvraag hiervoor moet uiterlijk 13 weken voor ingangsdatum binnen zijn bij de Belastingdienst. Dat komt neer op 2 oktober of 1 april. Ook dit jaar moet de aanvraag voor 2 oktober binnen zijn, maar de Belastingdienst zal tot uiterlijk 1 december met maatwerk ruimte bieden om de aanvraag af te ronden.

Door de Modernisering Ziektewet is de keuze tussen publiek of privaat verzekeren (middels eigenrisicodragerschap) een stuk belangrijker geworden. In extreme gevallen kan het verschil in premie in de tonnen lopen per medewerker, aldus AON Nederland. Eerder dit jaar meldde de verzekeraar dat het onmogelijk was voor werkgevers om op tijd de keuze te maken om wel of geen eigenrisicodrager te worden, omdat het UWV de benodigde informatie niet op tijd had verstrekt.

Vanaf juni heeft het UWV aan werkgevers een lijst verstrekt met ex-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering hebben ontvangen. Binnen vier weken na ontvangst kunnen de werkgevers aangeven of zij meer informatie willen ontvangen over de ex-werknemers. UWV zal deze verzoeken van werkgevers zo zorgvuldig en snel mogelijk afronden. Halverwege augustus maakte UWV bekend dat de verwerking van de informatie-aanvragen langer dan verwacht zou duren, vanwege het grote aantal aanvragen dat binnen was gekomen.

Omdat de keuze voor het eigenrisicodragerschap afhankelijk kan zijn van deze informatie, is er voor werkgevers die nog niet alle informatie van UWV hebben ontvangen een speciale regeling opgesteld, zo meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘Ook werkgevers die voor die datum nog niet alle informatie van UWV binnen hebben, en die deze informatie willen meewegen bij hun beslissing, kunnen een  aanvraag tot eigenrisicodragerschap bij de Belastingdienst indienen. De Belastingdienst zal dan tot uiterlijk 1 december met maatwerk de ruimte bieden om de aanvraag af te ronden na ontvangst van de aangevraagde informatie van het UWV.’

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer