Werk salaris- en backofficeprofessionals steeds complexer

0

Salaris- en backofficeprofessionals hebben te maken met steeds complexere wet- en regelgeving. Bovendien wordt van hen meer en meer een adviserende rol verwacht. Investeren in de eigen ontwikkeling is dus nodig, al was het maar voor je eigen toekomst.

Onlangs verscheen het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2020, dat NIRPA jaarlijks laat uitvoeren onder salarisprofessionals. De resultaten tonen een trend: die van de groeiende adviesrol voor salaris- en backofficeprofessionals. Ook blijkt dat steeds meer salarisprofessionals te maken krijgen met de salarisverwerking van flexibele arbeid. Veel respondenten ervaren een hoge werkdruk als gevolg van de complexe wet- en regelgeving rondom flexibele arbeidsrelaties.

Hoe kijken Barbara Kramer, manager van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) en Marcel van der Sluis, directeur van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA) naar deze ontwikkelingen?

Kennis en werkdruk

Barbara Kramer: “De invoering van de WAB heeft veel invloed op de werkdruk. Uit het onderzoek blijkt dat de inschatting die salarisprofessionals vorig jaar maakten over de impact van de WAB op hun werk, ver is overtroffen. Ik ben ervan overtuigd dat het beschikken over de juiste kennis bijdraagt aan het verminderen van de werkdruk. Kennis over specifieke wet- en regelgeving geeft zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat je efficiënter werkt. In geval van uitzonderingssituaties weet je ook beter waar je de juiste informatie kunt vinden en waar je op moet letten bij de toepassing.”
Ook komende periode zijn er de nodige wijzigingen te verwachten, voortvloeiend uit bijvoorbeeld de adviezen van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, en de commissie Borstlap.
Marcel van der Sluis: “De flexibilisering van de arbeidsmarkt blijft een actueel thema. De bij NIRPA aangesloten professionals houden vakkennis up-to-date voor het vakgebied payroll. Specifieke wet- en regelgeving omtrent flex is zo complex dat dit echt vraagt om aanvullende kennis ten aanzien van flexibele arbeidscontracten. Uit het trendonderzoek blijkt dat 38% van de respondenten extra scholing verwacht nodig te hebben omtrent verloning gerelateerd aan flexibele arbeidscontracten.

Toenemende adviesrol

Volgens Van der Sluis wordt de adviesrol van salarisprofessionals steeds groter. Hij ziet een trend die al jaren doorzet. “Niet alleen naar de klant, maar ook binnen de organisatie wordt er steeds meer een beroep op hen gedaan. Veel informatie komt samen bij de salarisverwerking. Er zit veel kennis bij deze professionals, daar kan vanuit financieel management en HR meer een beroep op worden gedaan.”
Kramer stelt vast dat een goede opleiding effect sorteert. “het geeft medewerkers nét dat zetje om steviger in hun adviesrol te staan. Salaris- en backofficeprofessionals baseren hun adviezen op processen en regelgeving. We horen dat zij met meer zelfvertrouwen die adviesrol vervullen als zij voldoende kennis hebben.”

Blijven doorontwikkelen

Volgens Van der Sluis is het van belang dat de salaris- en backofficeprofessional investeert in zijn eigen ontwikkeling en toekomstperspectief. “Iedere cursus of opleiding die je doet, is echt een investering in je eigen toekomst. Daarmee creëer je kansen en mogelijkheden om binnen het vakgebied door te groeien. De ontwikkelingen in de salarisverwerking volgen elkaar in rap tempo op, aangejaagd door wet- en regelgeving en de software. Zorg altijd dat je kunt aantonen over parate vakkennis te beschikken bij je huidige en mogelijk toekomstige werkgever. Een opleiding en diploma van een erkend instituut is altijd een waardevolle aanvulling – voor jezelf en voor je CV.”

Bron: SEU

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer