Flexbedrijven ondervinden financiële gevolgen WAB

0

Uitzendbureaus zijn op z’n zachtst gezegd niet blij met de WAB. Zij ageren vooral tegen de extra administratieve lasten en hogere kosten voor uitzendkrachten. De meeste uitzenders en payrollers zijn niet in staat de hogere kostprijs door te berekenen aan hun klanten, waardoor de toch al hevige margedruk in de uitzendsector nog verder toeneemt.

Dat blijkt uit onderzoek van PW. en Flexmarkt onder ruim duizend respondenten, voornamelijk werkzaam in het HR-vakgebied (45%) en de uitzend- en payrollbranche (30%). Net als vorig jaar werd de deelnemers gevraagd naar welke gevolgen zij ondervinden van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Uitzenders tegen hogere WW-premie

Een belangrijk doel van het invoeren van de WAB is ‘vast’ aantrekkelijker maken en flex duurder. Het moet dus voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Dit gebeurt onder meer door voor vaste krachten een lagere WW-premie te heffen en voor medewerkers met tijdelijke contracten (inclusief uitzendkrachten) een hogere premie (premiedifferentiatie WW).

De meeste HR-, uitzend- en payrollprofessionals (60%) zijn absoluut niet blij met deze ingreep van de wetgever. Voor uitzenders geldt dat zelfs driekwart (76%) hier tegen is.
Opvallend is dat vooral payrollprofessionals wel iets milder zijn geworden over deze premiedifferentiatie WW. Vond vorig jaar nog 86% dit onwenselijk, nu – na invoering van de WAB – vindt 65% dat nog steeds. Een derde van de ondervraagden vindt deze maatregel dus best te billijken. Dat vond vorig jaar slechts een op de vijf (21%).
Uitzendprofessionals blijven echter negatief staan tegenover de premiedifferentiatie die hun uitzendkrachten duurder maakt. Van hen heeft nog steeds slechts een vijfde (21%) begrip voor deze maatregel.

Lees ook: Wat verandert er met de WAB?

Salarisadministratie op orde

Sinds de WAB van kracht is moeten flexbedrijven – onder meer in hun salarisadministratie – onderscheid maken tussen uitzend- en payrollkrachten. Hoewel uitzendprofessionals vorig jaar somber waren over de verwachting dat zij op tijd hun salarisadministratie op orde zouden hebben, is het de meeste uitzendbureaus wel gelukt; 84% maakt sinds 1 januari duidelijk dit onderscheid tussen uitzend- en payrollkrachten, 5% heeft de salarisadministratie ‘deels’ op orde en – toch opvallend – 9% van de uitzendprofessionals heeft dat (nog) niet.

Nog minder marge uitzendbureaus

De meeste (flex)bedrijven ondervinden duidelijk de financiële gevolgen van de WAB voor hun organisatie. Tweederde van de uitzend- en payrollprofessionals zegt dat de WAB meer administratief werk met zich meebrengt, leidt tot een hogere kostprijs en (dus) meer margedruk geeft.
Een op de drie uitzenders (32%) en een op de vijf payrollers (21%) zegt die hogere kostprijs volledig te kunnen compenseren door tariefstijgingen. Dat betekent dat veruit de meeste uitzendbureaus en payrollbedrijven de hogere kosten dus niet kunnen doorberekenen aan hun klanten. Zij kampen dus met nog geringere marges sinds de komst van de WAB.

Lees ook: Uitzenders en payrollers: impact WAB groter dan gedacht

Over Auteur

Reageer