Uitzenders en payrollers vrezen gevolgen WAB

0

Uitzendbureaus en payrollbedrijven zien door de WAB de kosten voor flexkrachten stijgen en de margedruk toenemen. Bovendien verwacht een op de drie de noodzakelijke aanpassing van de salarisadminstratie niet op tijd te kunnen doorvoeren.

Dat blijkt uit onderzoek door PW. en Flexmarkt, beide uitgaven van Vakmedianet, in juni onder 144 HR-professionals en flexondernemers. Aanleiding is de WAB, die per 1 januari 2020 ingaat.

Hogere kosten voor flex

Met een nieuwe differentiatie voor de WW-premie maakt dat er een aanzienlijk hogere premie komt voor uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract. Voor 16% van de respondenten komt dit als een onaangename verrassing: zij waren hier nog niet van op de hoogte. Een ruime meerderheid (63%) noemt de premieverhoging een onwenselijke ingreep van de wetgever. Een op de vijf (21%) staat hier milder tegenover en vindt de ingreep best te billijken.

Onderscheid uitzend- of payrollkracht?

Op het moment dat de WAB in 2020 van kracht wordt, moeten werkgevers duidelijk maken of zij uitzend- of payrollkrachten in dienst hebben. Het meest duidelijke verschil zit hem in de allocatiefunctie: als de formele werkgever de arbeidskracht zelf heeft geworven en geselecteerd, is er sprake van een uitzendrelatie. Als de inlener de werknemer zelf heeft geworven en geselecteerd en alleen het formele werkgeverschap uit handen geeft, dan is er sprake van een payrollrelatie. Dat heeft voor uitzenders ook grote gevolgen voor de salarisadministratie. Opvallend is dat slecht slechts een kwart (24%) van de ondervraagden ervan overtuigd is dat hij voor die tijd – 1 januari 2020 – de administratie heeft aangepast. 43% is voorzichtiger en zegt er waarschijnlijk op tijd klaar voor te zijn. Maar liefst een op de drie (33%) denkt zijn zaakjes niet op orde te hebben of vreest dat het in ieder geval uiterst moeilijk wordt om de deadline te halen.

Hogere kostprijs, meer margedruk

De respondenten zijn somber over de financiële gevolgen van de WAB. Tweederde (68%) denkt dat de kostprijs zal stijgen, de marges onder druk komen te staan en verwacht meer administratieve lasten. Slechts 12% denkt de hogere kosten via tariefstijgingen volledig te kunnen doorberekenen aan zijn klanten. Een op de vijf verwacht overigens dat de WAB niet of nauwelijks gevolgen zal hebben voor de resultaten van de eigen organisatie.

 

Alle uitkomsten van het onderzoek door PW. en Flexmarkt bekijken?
Download de whitepaper met alle onderzoeksresultaten

 

 

 

Lees ook:

 

 

Over Auteur

Reageer