Werkgever en uitzendbureau samen verantwoordelijk voor controle identiteit

1

Een uitzendbureau moet er voor zorgen dat de uitzendkrachten de juiste papieren hebben.

Maar omdat hier de afwijkingen met het blote oog zichtbaar waren, zelfs op de kopieën, kon de inlener niet de totale opgelegde boete van de arbeidsinspectie bij het uitzendbureau neerleggen. Het uitzendbureau en de inlener moesten ieder de helft betalen.

De situatie

Een bedrijf heeft met een uitzendbureau een overeenkomst gesloten voor het leveren van uitzendkrachten. De overeenkomst regelt dat de werkgever de papieren van de uitzendkrachten mag controleren. Zijn die niet in orde, dan mag de uitzendkracht niet an het werk. Volgens het bijbehorende huishoudelijk reglement moet voor iedere uitzendkracht, voor dat hij aan het werk gaat, de papieren moeten zijn overhandigd. Zo niet, dan wordt er voor die werknemer niet betaald.

Bij een controle door de arbeidsinspectie blijkt dat er bij het bedrijf zeven uitzendkrachten rondlopen zonder werkvergunning. Er wordt een boete opgelegd van € 56.000. Volgens de inspecteur was met het blote oog te zien dat de rolstempel over de foto niet doorliep en dat het laminaat bij de foto beschadigd was. Ook op kopieën van identiteitsbewijzen waren deze gebreken te zien.

De vordering

Het bedrijf vindt dat het uitzendbureau wanprestatie heeft gepleegd door uitzendkrachten uit te lenen die geen werkvergunning hadden en vordert betaling van de schade van €56.000.

Het verweer

Het uitzendbureau vindt dat zij niet verantwoordelijk is voor het controleren van de papieren omdat die verantwoordelijkheid middels de overeenkomst en het huishoudelijk reglement bij de werkgever is neergelegd. De schade (de boete) is dus eigen schuld van de werkgever.

Het oordeel

De rechtbank overweegt dat het uitzendbureau zich heeft gepresenteerd als een betrouwbaar bureau met de benodigde certificeringen (gecertificeerd HAL-bedrijf, RIA-keurmerk en VRO-certificaat). Het bureau heeft ook een folder aan de werkgever gegeven waarin staat dat het personeel een uitgebreid antecedenten-onderzoek ondergaat. De werkgever mocht daarom verwachten dat de uitzendkrachten over de juiste papieren beschikten. Nu dat niet zo was, is er sprake van wanprestatie en moet het uitzendbureau in principe de schade van de werkgever vergoeden.

 

Maar de werkgever heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Omdat de afwijkingen met het blote oog te zien waren, had de werkgever die makkelijk kunnen ontdekken en de boete kunnen voorkomen. Dat vindt de rechtbank aanleiding om de schade te delen met het uitzendbureau. De rechtbank veroordeelt het uitzendbureau tot het betalen van de helft van de boete: € 28.000.

Bron:
LJN BL4310, Rechtbank Dordrecht
Controle identiteitsbewijzen, Eerste aanleg
17 februari 2010
 

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Michael Hagen op

    De feitelijk werkgever dient zelf aan de hand van een geldig ID vast te stellen of de werknemer over de juiste papieren beschikt om in NLD te mogen werken. Beide zijn dus voor de wet aansprakelijk en dienen allebei een controle uit te voeren.

    In deze casus verbaast het mij dat beide werkgevers de helft van de boete dienen te betalen, daar er in andere gevallen aan beide partijen gelijke boetes zijn uitgedeeld. Dus in dit geval ? 56.000 voor formeel werkgever en ? 56.000 voor feitelijk werkgever. Ook is mij een geval bekend waarbij het uitzendbureau geen boete ontving en de feitelijk werkgever wel. In deze kwestie oordeelde de rechter dat de formele werkgever (uitzendbureau) aan haar verplichtingen had voldaan en kon worden vastgesteld dat de persoon met het geldige id-bewijs zich daadwerkelijk bij het uitzendbureau had gemeld. Dit kon worden vastgesteld door vergelijking van ondertekende documenten en handtekening ID. De persoon welke zich bij de opdrachtgever had gemeld, was totaal iemand anders en kon de feitelijk werkgever worden verweten dat er geen juiste controle had plaatsgevonden.

    Michael Hagen CEO idchecker.nl

Reageer