20% flexkrachten heeft geen financiële buffer

0

In totaal 379.000 flexkrachten hebben geen financiële buffer om tijdelijk verlies van inkomen op te vangen. Terwijl uitzend- en oproepkrachten dit juist het hardst nodig hebben

Dat meldt de Algemene Rekenkamer op basis van vergelijkend onderzoek naar de financiële vangnetten van zelfstandigen en werknemers met flexibele of vaste contracten.

De Rekenkamer analyseerde voor het onderzoek de gegevens van alle bijna 8 miljoen werkenden, van 2010 tot en met 2017. In totaal kunnen ongeveer één miljoen van de werkenden tijdelijk verlies van inkomen niet opvangen met eigen middelen. Naast 20% van de flexkrachten (379.000 mensen) gaat het om 9% van de zelfstandigen (100.000 mensen), en 10% van de werknemers in vaste dienst (469.000 mensen).

Uitzend- of oproepkracht

Mensen die met tijdelijke contracten werken of hun geld verdienen als uitzend- of oproepkracht hebben een financiële buffer juist het hardst nodig. Zij krijgen volgens de rekenkamer namelijk veel vaker met perioden van werkloosheid te maken dan werknemers met een vaste baan.

Vergeleken met zelfstandigen en mensen in loondienst, zijn werknemers met flexibele contracten vaak zeer jong. Zo is het merendeel jonger dan 35 jaar. Toch is het volgens de Algemene Rekenkamer niet zo dat jongeren, die hun carrière nu eenmaal vaak beginnen met een flexibel contract zonder buffers, vanzelf dat verschil met vaste werknemers en zelfstandigen inhalen. Werknemers met een loopbaan van flexibele contracten zitten in elke leeftijdsgroep ruim anderhalf keer vaker zonder buffer dan vaste werknemers.

TONK

Voor zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen, komt er de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Dat is onderdeel van de uitbreiding van het steunpakket tijdens de coronacrisis, zo hebben de ministers van EZK (Eric Wiebes), SZW (Wouter Koolmees) en Financiën (Wopke Hoekstra) vanochtend in een persconferentie bekendgemaakt.
De tijdelijke ondersteuning is bedoeld voor mensen die door inkomensterugval hun van noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten, die moeten zorgen voor de uitvoering.

In het begin van de coronacrisis was er voor flexkrachten de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Die steunmaatregel liep van maart  tot en met mei en is niet verlengd.

 

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer