Versobering NOW 3 per 1 januari a.s. van tafel

0

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. De geplande afbouw van NOW 3 per 1 januari is officieel van tafel.

UPDATE

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet de steunpakketten verder uitgebreid. Lees de actuele informatie over de NOW-regeling op de site van de Rijksoverheid.

Update 14 januari 2020: In de persconferentie van dinsdag 12 januari 2021 heeft het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket aangekondigd. Momenteel bekijkt het kabinet wat hiervoor nodig en mogelijk is (Rijksoverheid).

Update 15 december 2020: naar aanleiding van de lockdown is het UWV-loket op 15 december weer geopend. Werkgevers kunnen alsnog een aanvraag voor de NOW indienen tot en met 27 december a.s. 

NOW-regeling aangepast

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3.
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies (per april 2021 ten minste 30%), kunnen bij UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 80% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.
Aanvankelijk wilde het kabinet de tegemoetkoming in de loonkosten vanaf 1 januari a.s. verder afbouwen. Maar nu is besloten dat de NOW in het eerste kwartaal van 2021 gelijk blijft aan het vierde kwartaal van 2020.

TVL

De tegemoetkomingsregeling voor vaste lasten (TVL) krijgt een nieuw subsidiepercentage: afhankelijk van het omzetdervingspercentage bedraagt deze tussen de 50 en 70%. Bedrijven met een groot omzetverlies kunnen dus tot 70% van de vaste lasten vergoed krijgen.

TOZO

Al eerder is aangekondigd dat de TOZO in de huidige vorm tot 1 april 2021 loopt. Bovendien gaat het kabinet per 1 januari zelfstandig ondernemers helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld via coaching of bijscholing.

TONK

Voor zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen, komt er de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De tijdelijke ondersteuning is bedoeld voor mensen die door inkomensterugval hun van noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen.
Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten, die moeten zorgen voor de uitvoering.

Coronabanen

Het kabinet ondersteunt cruciale sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, met tijdelijke coronabanen. Dat gebeurt door bestaande matching-initiatieven te steunen, en door mogelijk tijdelijk extra budget te geven aan deze sectoren. Het kabinet komt op zeer korte termijn met meer informatie.

Miljardensteun

Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor de uitbreiding van de economische steunpakketten. Het extra geld komt boven de 33,7 miljard euro die de steunpakketten tot dusver hebben gekost. De aanvullende steun moet met name bedrijven in de horeca, de reisbranche en de evenementensector helpen te overleven. Dat is volgens het kabinet nodig omdat versoepeling van de coronamaatregelen er voorlopig niet inzit.
Het kabinet verlengt ook de periode waarin ondernemers uitstel van belasting of verlenging van het uitstel kunnen aanvragen, tot 1 april 2021.

Voor meer informatie, kijk op de site van de Rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer