Dalende trend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

0

De dalende trend bij de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (uitkeringen in het kader van de WIA, WAO, Wajong, Wet Wajong en WAZ) heeft zich in 2010 verder doorgezet.

Tussen eind december 2009 en ultimo 2010 nam het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen af met ruim 4 duizend.

Daling WAO-uitkeringen
De WAO-uitkeringen daalden met ruim 40 duizend. De uitkeringen bij Wajong en WIA (de regelingen IVA en WGA) namen echter toe, met respectievelijk 4 en 27 duizend uitkeringen. Eind december 2010 werden 110 duizend WIA-uitkeringen verstrekt: 82 duizend WGA-uitkeringen en 28 duizend IVA-uitkeringen. Het aantal uitkeringen voor de afzonderlijke arbeidsongeschiktheidsregelingen bedroeg eind december 2010 : 486 duizend WAO-, 110 duizend WIA-, 30 duizend WAZ- en 205 duizend Wajong-uitkeringen.

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim
In het eerste kwartaal van 2011 bedroeg het ziekteverzuim van Nederlandse werknemers 4,9 procent. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 betekent dit een stijging met 0,3 procentpunt. Het laagste verzuimpercentage in het eerste kwartaal van 2011 werd waargenomen bij de bedrijfstakken (SBI ’93) Horeca en Zakelijke dienstverlening met respectievelijk 3,5 en 4,0 procent. Het hoogste verzuimpercentage van 6,0 werd vastgesteld bij het Openbaar bestuur.

 

 

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer