Feedback geven en krijgen

0

Iedereen heeft behoefte aan waardering en erkenning.
Waardering werkt motiverend. Wijs daarom een uitzendkracht regelmatig op zijn of
haar sterke kanten. Dat heet positieve feedback: je geeft de uitzendkracht
terugkoppeling over zijn prestaties. Andersom zul je ook wel eens complimenten
krijgen van mensen in je omgeving. Hoe ga je daar goed mee
om?

Tips voor het geven van positieve feedback
 • Zorg dat je concreet en specifiek bent in je bewoordingen. Geef liever complimenten over gedrag en prestaties, dan over bezittingen of uiterlijk.
 • Wees eerlijk. Geef alleen gemeende complimenten.
 • Geef geen complimenten om de kritiek die volgt te verzachten. Laat een compliment dus niet volgen door ‘maar’. Want dan ontkracht je het compliment. De ander onthoudt alleen wat er achter de komma is gezegd. Als je een positieve en een negatieve boodschap hebt, is het beter twee aparte zinnen te maken.
  Niet: ‘Ik vind dat je de formulieren snel hebt ingevuld, maar er zitten wel wat fouten in.’
  Maar: ‘Fijn dat je het zo snel hebt gedaan. Er zitten wel nog wat fouten in, kun je die nog even corrigeren?’
 • Geef positieve feedback over zaken die voor de ander belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over iets waar de ander veel tijd en energie in heeft gestoken.
 • Geef de uitzendkracht de kans om te reageren. Vraag eens aan wat de uitzendkracht er van vindt, of hij/zij de feedback begrepen heeft.

 

Tips voor het ontvangen van feedback
 • Luister naar de ander. Onderbreek hem niet, maar laat hem zijn verhaal vertellen. Geef hem het gevoel dat hij serieus wordt genomen.
 • Spreek de feedback niet tegen. Zwak het compliment niet af.
 • Vraag om verduidelijking als het een vaag compliment is.
 • Bedank de feedbackgever voor de moeite
 • Denk erover na

Bron: Inge Berg

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer