Hoogst aantal banen ooit

0

In het tweede kwartaal van 2007 waren er 206 duizend banen van werknemers
meer dan in hetzelfde kwartaal van 2006. Deze toename is groter dan in de
voorgaande kwartalen. In het tweede kwartaal waren er 7,8 miljoen banen, het
hoogste aantal ooit. De loonkosten per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal
1,7 procent hoger dan een jaar eerder. De loonkosten stegen in het eerste
halfjaar van 2007 langzamer dan in 2006.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Banengroei vergelijkbaar met tweede helft jaren negentig
De banengroei gaat even snel als in de tweede helft van de jaren negentig. Tussen 1995 en 2000 kwamen er ook gemiddeld ruim 200 duizend banen per jaar bij. De banengroei is weer op gang gekomen in de eerste helft van 2005 en is sindsdien steeds sneller verlopen. De toename van 2,7 procent in het tweede kwartaal is het hoogste cijfer van de afgelopen zeven jaar.

Helft van de groei bij zakelijke dienstverleners
Vrijwel alle bedrijfstakken droegen bij aan de groei. De helft van de toename (104 duizend) vond plaats in de zakelijke dienstverlening. Het merendeel daarvan zijn uitzendbanen. Door de goed lopende economie ontstaan extra banen die veel werkgevers eerst tijdelijk invullen met uitzendkrachten. Deze banen worden geteld bij de uitzendbureaus en niet bij de bedrijven waar deze uitzendkrachten aan het werk zijn. Zo werkt een op de vijf uitzendkrachten in de industrie.

Opvallend is de groei in de handel, waar de banengroei is opgelopen tot 34 duizend. De zorg blijft een belangrijke banenmotor met 27 duizend extra banen. In de industrie en bij de overheid groeide het aantal banen echter niet of nauwelijks. In de industrie betekent dit wel dat een einde is gekomen aan een jarenlange terugloop.

Kwartaalgroei banen ruim 50 duizend
Het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het aantal banen van werknemers in het tweede kwartaal 52 duizend hoger dan in het eerste kwartaal van 2007. Deze toename is in lijn met de beide voorgaande kwartalen, toen er ook meer dan 50 duizend banen per kwartaal bij kwamen. De werkgelegenheid groeit nu al twee jaar ononderbroken. De banengroei is in de loop van 2006 duidelijk versneld.

Loonkostenstijging gematigd in het eerste halfjaar
De loonkosten per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal 1,7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2006. Dit is gelijk aan de stijging in het eerste kwartaal maar minder dan gemiddeld in 2006. De vertraging is vooral toe te schrijven aan een iets kleinere cao-loonstijging. De sociale lasten voor werkgevers veranderden nauwelijks.
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer