Wat zijn geldige identiteitsbewijzen?

0

De volgende documenten zijn geldige identiteitsbewijzen.

De volgende documenten zijn geldige identiteitsbewijzen:

 • Geldig Nederlands nationaal paspoort of Nederlandse Identiteitskaart (NIK)
 • Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort
 • Diplomatiek paspoort of dienstpaspoort
 • Geldig paspoort of geldige Europese identiteitskaart van één van de EER-landen
 • Geldig paspoort van een land van buiten de EER dat voorzien is van een geldige sticker voor verblijfsaantekeningen
 • Geldige verblijfsdocumenten voor vreemdelingen, namelijk:
  • document I (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, regulier)
  • document II (verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, regulier)
  • document III (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, asiel)
  • document IV (verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, asiel)
   EU/EER-document (verblijfsdocument voor vreemdelingen uit de EER en hun gezinsleden)
 • W-document (document voor asielzoekers)

Het Nederlandse of Europese rijbewijs geldt bij indiensttreding nadrukkelijk niet als geldig identiteitsbewijs. Op het rijbewijs staat namelijk niets over de nationaliteit en verblijfsstatus. In andere situaties, bijvoorbeeld op de werkplek, is dit wel een geldig identiteitsbewijs.

Het sofinummer geldt niet als middel ter verificatie van de identiteit. Het is een puur administratief gegeven en geldt noch bij de indiensttreding, noch bij controles op de werkplek als identiteitsbewijs. Wel moet de werknemer het bij indiensttreding aan zijn werkgever verstrekken.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer