Wat zijn de verplichtingen van de opdrachtgever als deze een uitzendkracht met een buitenlands paspoort inleent?

0

De uitzendonderneming moet een kopie van het identiteitsdocument van de uitgeleende vreemdeling aan de opdrachtgever verstrekken.

De opdrachtgever moet deze kopie ook opnemen in zijn administratie en gedurende ten minste vijf jaar bewaren. Het is overigens verstandig om bij het uitzenden en inlenen van een vreemdeling twee zaken uit elkaar te trekken: een rechtmatig verblijf van een vreemdeling in Nederland betekent niet dat iemand ook gerechtigd is om zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland arbeid te verrichten. De opdrachtgever moet controleren of de vereiste tewerkstellingsvergunning aanwezig is. De uitzendonderneming kan hiervan een kopie verstrekken aan de opdrachtgever. Het blijft altijd belangrijk dat de opdrachtgever de identiteit van de uitzendkracht die zich aan de deur meldt, controleert. Het komt regelmatig voor dat de persoon die zich inschrijft bij het uitzendbureau over de juiste papieren beschikt, maar dat een ander in zijn plaats het werk gaat doen.
 
bron: ABU

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer