NBBU en UWV verlengen convenant

0

NBBU en UWV hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om meer uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen.

Met de ondertekening wordt het reeds bestaande convenant tussen UWV en de NBBU verlengd.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
Dankzij de samenwerking worden uitzendbureaus op regionale bijeenkomsten in contact gebracht met werkzoekenden. Ook werkgevers, die in de betreffende regio een belangrijke rol spelen voor de werkgelegenheid, worden hierbij betrokken. Met de nauwere samenwerking willen beide organisaties zich inspannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen of oudere werkzoekenden, aan de slag te helpen.

Mkb-uitzendbureau
Uit recente cijfers van het UWV blijkt dat 70% van de uitkeringsgerechtigden die via een uitzendbureau aan werk komt, dit doet via een mkb-uitzendbureau. ‘Wij zien al 20 jaar hoe vakkundig onze leden ondernemers en werkzoekenden bij elkaar brengen in een steeds complexere arbeidsmarkt’, aldus Marco Bastian, directeur van de NBBU.

Servicepunt Flex
Ten behoeve van de samenwerking tussen UWV en de uitzendbranche is het Servicepunt Flex opgericht. Dit is een gezamenlijk kenniscentrum waar medewerkers van UWV WERKbedrijf en uitzendorganisaties terecht kunnen met vragen over onder meer speeddaten en subsidies.

Bron: NBBU

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer