Ophef over lagere WW flexwerkers

1

Tot verbazing van het CNV en een aantal Kamerleden blijkt de WW-uitkering voor flexwerkers en seizoenswerkers door het nieuwe dagloonbesluit per 1 juli in hun nadeel te zijn gewijzigd. De nieuwe berekening leidt tot een lagere uitkering voor mensen die niet het gehele jaar hebben gewerkt. Minister Asscher heeft inmiddels toegezegd de nadelige effecten te zullen bekijken.

Het was het CNV dat in de zomer per brief aan minister Asscher opheldering vroeg over de nieuwe berekening. Volgens de bond wordt door het besluit de hoogte van de uitkering voor herintreders, starters en kwetsbare flexwerkers beknot. Uit het antwoord van de minister op de brief concludeert de vakbond dat door het nieuwe dagloonbesluit ‘de WW voortaan een onderscheid maakt tussen mensen.’

CNV: ‘Zonder een goed debat’
Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen was het principe van de WW altijd dat alle werknemers, als ze 26 van de voorgaande 36 weken hadden gewerkt, recht hadden op een uitkering ter hoogte van zo’n 70 procent van het laatst verdiende loon. ‘Maar het nieuwe dagloonbesluit is de bijl aan de wortel van dit principe’, zegt Limmen. ‘In de kleine letters van het dagloonbesluit is zonder een goed debat in de Kamer opeens bepaald dat mensen die niet het gehele jaar hebben gewerkt, voortaan anders worden behandeld. Zij krijgen een uitkering die veel lager is.’

Ook niet gewerkte dagen
Tot 1 juli werd de hoogte van de WW-uitkering berekend door het verdiende loon te delen door het aantal gewerkte dagen. Vanaf 1 juli 2015 tellen ook de niet gewerkte dagen mee met het gevolg dat de WW-uitkering lager wordt. Het CNV zegt de eerste signalen te hebben gekregen dat flexwerkers hierdoor in de problemen komen.

De nieuwe wijze van berekenen is in april 2015 als ‘Wijziging Dagloonbesluit‘ gepubliceerd in het Staatsblad. Dit besluit hoeft niet te worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. De SP heeft in de Kamer een debat aangevraagd over de nieuwe dagloonberekening.

Lees ook: Rekenregels per 1 juli 2015


Bronnen: CNV, Ministerie SZW, Volkskrant, brief minister

Onder andere de perikelen rond de WW komen aan de orde tijdens de Personeel en Salaris Vakdag, op 24 september aanstaande in de Jaarbeurs in Utrecht. Daar hoort u ook wat de gevolgen zijn voor de arbeidsvoorwaarden en salarisadministratie van de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen. Bekijk het programma.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. De garantiedagloon van 3 jaar terugdraaien naar 1 jaar, weerhoudt ook veel mensen om weer aan de slag te gaan voor een lager loon. Helaas hoor je hier niemand over klagen.
    Je kunt je flink in de vingers snijden als je een tijdelijk arbeidscontract accepteert en terug in de WW komt 1 jaar (of later) na eerste ww-dag, of binnen een jaar, maar tijdens dit werk aanvullende WW hebt gekregen en dus niet volledig uit de WW hebt kunnen stappen.

Reageer