Tag: seizoensarbeid

Werkgeverschap
Gemengde reacties op invoering WAB

Nu de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een feit is, komen er gemengde reacties uit de markt. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn teleurgesteld en zien de WAB vooral als ‘tijdelijke reparatiewetgeving’ met plussen en minnen. Melvin de Boer (Adecco) is veel positiever en vindt ‘versterking van de positie van werknemer hard nodig’.

Wet Werk en Zekerheid
Ketenregeling seizoensarbeid wijzigt per 1 juli

Per 1 juli 2016 kan de ketenregeling in het geval van seizoensarbeid via de cao worden aangepast. De onderbrekingstermijn van zes maanden in de ketenregeling kan worden verkort naar drie maanden, waarna er opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan.

Flexwerkers
Asscher dicht WW-lek niet voor elke flexwerker

Asscher is bereid om het WW-lek te dichten voor ‘nieuwe gevallen’ die een te lage WW-uitkering hebben ontvangen. Voor de overige 20.000 flexwerkers en seizoensarbeiders die benadeeld werden door het Dagloonbesluit 2015 kan hij helaas niet meer betekenen dan een compensatie, laat Asscher middels een brief weten.

Flexwerkers
Uitzondering WWZ voor seizoenswerkers

Bedrijven in de landbouwsector hoeven binnenkort waarschijnlijk voor hun seizoenswerkers niet meer rekening te houden met de onderbrekingstermijn van zes maanden die volgens de Wet Werk en Zekerheid geldt.

Flexwerkers
Ophef over lagere WW flexwerkers

Tot verbazing van het CNV en een aantal Kamerleden blijkt de WW-uitkering voor flexwerkers en seizoenswerkers door het nieuwe dagloonbesluit per 1 juli in hun nadeel te zijn gewijzigd. De nieuwe berekening leidt tot een lagere uitkering voor mensen die niet het gehele jaar hebben gewerkt. Minister Asscher heeft inmiddels toegezegd de nadelige effecten te zullen bekijken.

Flexwerkers
Werkgevers vrezen nieuwe ontslagvergoeding flexwerkers

Bedrijven met veel seizoenswerkers en uitzendbedrijven maken zich zorgen over de nieuwe ontslagvergoeding die op 1 juli van kracht wordt. Door de nieuwe regels moeten werkgevers medewerkers met een tijdelijk dienstverband veel eerder zo’n vergoeding gaan betalen.