Ketenregeling seizoensarbeid wijzigt per 1 juli

0

Per 1 juli 2016 kan de ketenregeling in het geval van seizoensarbeid via de cao worden aangepast. De onderbrekingstermijn van zes maanden in de ketenregeling kan worden verkort naar drie maanden. Na deze tussenpoos van drie maanden kan er dan opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan.

LTO Nederland, CNV en FNV trokken vorig jaar bij minister Asscher aan de bel. Ze vonden dat veel landbouwbedrijven werden benadeeld door de regel in de Wet Werk en Zekerheid dat er minimaal zes maanden tussen twee tijdelijke contracten moeten zitten, om deze niet als opeenvolgend te laten gelden. In het seizoenswerk is de periode van zes maanden te lang, was de klacht.

Wetsvoorstel aangenomen

Minister Asscher (SZW) heeft eerder al toegezegd dit knelpunt voor seizoenswerk, bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw en in de recreatiesector, aan te zullen pakken.
Inmiddels heeft de Eerste Kamer op 31 mei een wetsvoorstel van minister Asscher aangenomen dat de mogelijkheid biedt de tussenpoos in het seizoenswerk te verkorten van zes naar drie maanden. Voor een aldus gewijzigde cao in het seizoenswerk is dan formeel niet nog eens de toestemming van de minister nodig. De cao-partijen kunnen zelf bepalen voor welke functies de afwijking van de hoofdregel noodzakelijk is.
De land- en tuinbouwsector is het bekendste voorbeeld van seizoenswerk, maar het kan ook gaan om werk in de horeca en recreatiesector (bijvoorbeeld campings en strandpaviljoens), de amateursport of het begeleiden van gehandicaptenvakanties.

Transitievergoeding

Werkgeversvereniging AWVN wijst er wel op dat de tussenpoos van meer dan drie en maximaal zes maanden de keten voor de transitievergoeding niet doorbreekt. Bij een dienstverband van ten minste 24 maanden is de werkgever de transitievergoeding verschuldigd, als hij de werknemer geen aanbod doet voor een nieuw contract wat ten hoogste zes maanden later ingaat. Voor de berekening van de transitievergoeding tellen de tussenpozen zelf niet mee.
Bronnen: Kamerbrief aanpassing Wwz, AWVN

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer