Perspectiefverklaring vergroot niet alleen perspectief flexwerker

1

Met de huidige arbeidsmarkt is het voor uitzendorganisaties nog belangrijker om het verschil te maken voor hun flexwerkers. Goed werkgeverschap is daarin een belangrijk onderdeel, weten ze bij Recruitment Backoffice Services, dat voor uitzendorganisaties onder anderen het volledige juridisch werkgeverschap overneemt. Door een perspectiefverklaring te bieden kun je je als uitzender onderscheiden, stelt manager  Daphne Bouw. 

Juist in moeilijke tijden kun je een verschil maken als werkgever, vindt Daphne Bouw, manager van Recruitment Backoffice.

“Het is natuurlijk de laatste jaren bar en boos op de arbeidsmarkt in het algemeen en de flexmarkt in het bijzonder”, begint Bouw. Van corona tot een reeks Haagse maatregelen die het de flexmarkt niet makkelijker maken. Maar juist in die moeilijke tijd kun je wel een verschil maken als werkgever, vindt Bouw. Zij ziet dan ook dat – ondanks de moeilijke tijden – het aantal klanten bij de dienstverlener groter wordt. Vooral mkb-uitzendbureaus sluiten zich aan om te profiteren van goed werkgeverschap, onder anderen via de perspectiefverklaring.

Drie pijlers

Bouw onderscheidt drie pijlers die van doorslaggevend belang zijn voor een flexwerker in zijn keuze om te blijven of over te stappen: salaris, doorgroeimogelijkheden en sfeer. Buiten die pijlers is het lastig om onderscheidend te zijn als werkgever. “Vroeger probeerden werkgevers elkaar de loef af te steken met secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een telefoon, tegenwoordig is dat eerder standaard. Wij vroegen ons af waar we samen met de uitzendbureaus wel het verschil konden maken en dan met name voor de flexwerker”, zegt Bouw.

Woningmarkt

Parallel aan de krapte op de arbeidsmarkt loopt de krapte op de huizenmarkt. Bouw kwam erachter dat flexwerkers steeds moeilijker een huis konden kopen omdat ze niet in aanmerking komen voor een hypotheek. “Ik las dat 70 procent van de flexwerkers zich niet op een koopwoning durft te oriënteren. Van de flexwerkers die dat wel doen durft 44 procent geen hypotheekaanvraag te doen, omdat – als ze een werkgeversverklaring indienen – er toch altijd onzekerheid is.’ En die vrees is gegrond. Op een werkgeversverklaring moet de werkgever een keuze aanvinken of hij de werknemer op enig moment een vast contract aanbiedt. In de flexbranche is een vast contract eerder de uitzondering dan de regel. Daardoor krijgen flexwerkers geen of slechts een heel lage hypotheek waarmee ze – zeker gelet op de huidige huizenprijzen – geen woning kunnen kopen. ‘Ieder mens wil natuurlijk een leuk plekje om te wonen. En iedereen weet ook dat je met een eigen huis uiteindelijk goedkoper uit bent per maand en vermogen opbouwt voor de toekomst.”

Perspectiefverklaring

Zo kwam Bouw op het idee om aan de slag te gaan met de perspectiefverklaring. De perspectiefverklaring kijkt naar de toekomstmogelijkheden van de flexwerker om inkomen te vergaren. Een hypotheekaanvraag mét een perspectiefverklaring kan tot 10 procent hoger uitvallen dan met enkel een arbeidsmarktscan. De verklaring wordt gebaseerd op een analyse van de arbeidsmarktpositie van de aanvrager. De perspectiefverklaring heeft bij grote hypotheekverstrekkers dezelfde waarde als een werkgeversverklaring.

Onderscheiden met perspectiefverklaring

“Het is iets dat niet elke uitzenderorganisatie biedt, waardoor je je als (kleine) uitzendorganisatie kunt onderscheiden. Daarbij mag je een perspectiefverklaring pas afgeven als iemand een jaar in dienst is. Het is dus een win-winsituatie. De flexwerker heeft een veel betere kans om leuk te wonen en de uitzendorganisatie bindt de – schaars verkrijgbare – flexwerker aan zijn uitzendorganisatie”, aldus Bouw.

Zeker in de huidige markt is het verstandig voor de uitzendorganisatie om te investeren in de relatie met zijn flexwerkers. Je moet er immers voor zorgen dat zij bij jou blijven. De gemiddelde doorlooptijd van een flexwerker is minder dan 26 weken. ‘”Voor een paar cent meer zijn ze alweer vertrokken”, zegt Bouw. En veel doorloop is niet goed richting jouw inleners. Die willen kwalitatief goed personeel, niet elke week iemand anders.

Unique selling points

Bouw merkt dat vooral de kleinere uitzendbureaus het erg lastig vinden om unique selling points te vinden. Waarom zou een flexwerker voor hen kiezen en niet voor een concurrent? Recruitment Backoffice onder de leiding van Bouw helpt de intermediairs daarbij. De perspectiefverklaring is een onderscheidende middel, maar er zijn meer mogelijkheden. “We kijken bijvoorbeeld ook altijd goed naar het scholingsbudget. We mogen 1,02 procent van de loonsom inzetten voor scholing en dat proberen we dan ook altijd te doen. Het is zonde als het scholingsbudget aan het einde van het jaar vrijvalt. Als we van te voren al weten dat iemand er geen gebruik van maakt, kijken we samen met de intermediair naar andere flexkrachten in de pool die het extra kunnen gebruiken.”

Het zijn allemaal manieren om ervoor te zorgen dat iedereen maximaal profiteert van de mogelijkheden die er zijn. Want zo blijkt maar dat niet alleen de flexwerker profiteert van de perspectiefverklaring.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Recruitment Backoffice Services.

 

Over Auteur

1 reactie

  1. Het is altijd goed om iets extra’s te doen voor werknemers die werken op basis van een uitzendovereenkomst en mooi dat jullie het doen middels een perspectiefverklaring. Het is geen garantie, maar wel een verhoogde kans op een nieuw mooi huis. Het is sowieso een blijk van waardering richting de medewerker die hierdoor zelf ook een ander (lees: beter) perspectief in het leven krijgt.

    Hopelijk zullen er meer voorbeelden van goed werkgeverschap volgen in onze branche.

Reageer