‘Profiteer van kennis en talent flexwerkers’

0

Met een eenzijdige benadering van uitzendkrachten doen organisaties zichzelf te kort. Werkgevers zouden veel meer van hun flexibele schil kunnen profiteren, stelt Steven Gudde, Manager Innovatie en Ontwikkeling bij Uitzendbureau Olympia.

Capaciteit
Bedrijven die flexibel hebben gereageerd op de economische veranderingen van de afgelopen jaren zijn overeind gebleven. Reorganisaties en versnelde afschaling in bezetting zijn effectief gebleken om kosten te beheersen en te overleven.

Bedrijven en organisaties die (deels door uitzendkrachten) flexibel zijn ingericht bleken hierbij het meest bestendig. Paradoxaal genoeg: continuïteit dankzij tijdelijkheid van arbeidsovereenkomsten.

Klinkt mooi, maar het is  een wat achterhaalde denkwijze. Flexibiliseren is meer dan kostenmaatregelen vertalen in een schil van uitzendkrachten waar je van af kan als het mis lijkt te gaan. Net zoals een luchtballon ballast overboord gooit als die hoogte dreigt verliezen, is het slechts een tijdelijke oplossing en geen strategie. In een tijd van ervaren overschotten op de arbeidsmarkt iets waar je (denkt) mee weg kan komen, maar niet langdurig houdbaar.

Te vaak en te veel wordt de flexschil enkel beschouwd als een kostenbesparend middel om te beschikken over flexibele capaciteit. Die andere waarde: kennis, die in de flexibele schil zit, blijft ongebruikt.

Kennis
Het tijdig en tijdelijk kunnen beschikken over, en ontwikkelen van, (specialistische) kennis wordt de sleutel voor duurzaam succes in de toekomst. Kennis die niet in huis is, wordt flexibel aan organisaties verbonden. Het is de verbazing van de buitenstaander, niet gehinderd door kennis van de bestaande structuren of mores, die een organisatie verder helpt.

Maar daar waar we grootschalig inzetten op de inhuur van externen in de traditionele flexibele schil van uitzendkrachten, wordt er vrijwel nooit gesproken over de uitzendkracht als waardevolle kennisbron. Sterker nog, die waardevolle kennis sturen we zonder pardon weg.

Ik pleit voor het (her)ontdekken van de flexschil als waardevolle bron van kennis en talent. Waarom externe bureaus en dure adviseurs inschakelen om organisaties door te lichten, wanneer de uitzendkrachten binnen een organisatie vaak meer dan bereid zijn de organisatie te helpen? Zij weten vaak meer van u dan u denkt.

Het zijn juist deze uitzendkrachten die in toenemende mate het succes en het gezicht van de organisatie bepalen; het zijn vaak  de schakels tussen de organisatie en haar klanten. Ga maar na: callcenter agents, claim-afhandelaars, baliemedewerkers, bezorgers, eerstelijnshulpverleners zijn in de meeste gevallen uitzendkrachten. Uw gezicht naar buiten en tevredenheid van uw klanten wordt grotendeels bepaald door mensen die niet bij u in dienst zijn.

In combinatie met de vaak grotere aantallen waarmee ze aanwezig zijn, maakt de validiteit van bevindingen bovendien groter, dan de n=1 van een dure, externe adviseur.

Tijdelijk
Flexibele arbeidscontracten en uitzendkrachten zijn een gegeven van deze tijd. De mate waarin bedrijven hiervan werkelijk profiteren wordt enerzijds bepaald door de wijze waarop we gebruik maken van deze flexibele schil. Niet alleen als bron van flexibele capaciteit, maar ook van kennis, inzicht, verbeteringsvermogen en talent.

De tijdelijkheid van het flexibele dienstverband mag daarbij nooit een excuus zijn om het niet te doen. Arbeidsverbanden zijn per definitie tijdelijk. Het enige verschil ten opzichte van het traditionele vaste dienstverband is, dat we hierbij zeker weten dat het eindig is. De waarde die deze periode heeft, heeft een organisatie zelf in de hand.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer