Sociale Verzekeringsbank

0

De SVB zorgt voor de uitvoering van het AOW-pensioen, de
nabestaandenuitkering Anw, de kinderbijslag en andere financiële
regelingen.

De SVB is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van sociale zekerheid. De SVB voert persoonsgebonden financiële regelingen uit, in opdracht van onder andere het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Bekende voorbeelden zijn:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene Nabestaandenwet (Anw)
  • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  • Regeling Persoonsgebonden budget (PGB)
  • Tegemoetkoming Onderhoudskosten Gehandicapte kinderen (TOG)      

Een uitgebreid overzicht van de adressen van de SVB is te vinden op de website.

Website: www.svb.nl

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer