Steeds meer animo doorwerken tot 65e

0

Steeds meer werknemers zijn bereid tot hun 65e te blijven werken. De afgelopen vier jaar is het aandeel werknemers dat wil doorwerken, zelfs verdubbeld: van 21 procent in 2005 naar 42 procent in 2009.

Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden die kennisinstituut TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerden.

Op de vraag naar de bereidheid om na het 65e levensjaar door te werken, antwoordde bijna 60 procent negatief. Dat is een fractie meer dan een jaar eerder, toen deze vraag voor het eerst werd gesteld.

De twee onderzoeksinstituten namen de jaarlijkse enquête eind 2009 af. Ongeveer 22.000 werknemers vulden de vragenlijst in. Werknemers met een hogere opleiding gaven vaker aan te willen doorwerken tot 65 jaar dan middelbaar en lager opgeleiden.

In de bouwsector is de bereidheid te werken tot de pensioengerechtigde leeftijd het laagst. In die sector wil slechts een derde van de werknemers tot 65 jaar doorwerken, terwijl bijna de helft nee zei tegen doorwerken tot 65. De rest gaf aan het nog niet te weten. Ook in de sectoren industrie, vervoer en communicatie, openbaar bestuur en in de financiële dienstverlening zijn relatief veel werknemers die niet tot hun 65e werkzaam willen blijven.
In de landbouw en visserij, het onderwijs en de zakelijke dienstverlening zijn juist veel werknemers die wel willen blijven werken tot ze 65 zijn.

De bereidheid tot 65 jaar door te werken, lag zowel bij jonge als oudere werknemers boven de 40 procent. Veel ondervraagden gaven aan nog niet te weten wat hun standpunt is. Ten aanzien van het niet willen doorwerken, was er wel een verschil tussen jonge en oude werknemers. Ongeveer vier van de tien werknemers ouder dan 55 jaar gaven aan niet te willen doorwerken. Onder werknemers jonger dan 25 jaar waren dat er daarentegen twee van de tien.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer