Uitzendbaan belangrijk voor 50-plussers

0

De uitzendsector in Nederland speelt een belangrijke rol bij het aan het werk gaan en blijven van 50-plussers.

Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van UWV en USG People onder ruim 5.000 uitzendkrachten van 50 jaar en ouder die tussen 2013 en eerste kwartaal 2015 gewerkt hebben voor USG People.
Uit het onderzoek komt naar voren dat 80% van de onderzochte groep 50-plussers die in 2013 aan de slag gingen via USG People in de onderzoeksperiode nog steeds aan het werk is.

Kwart stroomt door
Ongeveer een kwart stroomt na de uitzendbaan door naar een tijdelijk of vast contract bij een werkgever. De anderen werken nog op een uitzendcontract. Slechts 3% ontvangt aan het eind van de onderzochte periode een WW-uitkering.

Twee derde vindt vervolgbaan
Bijna twee derde (64%) van de 50-plus uitzendkrachten uit 2013 vindt na de uitzendbaan een vervolgbaan en 16% werkt aan het eind van de onderzoeksperiode nog in dezelfde uitzendbaan als bij de start van het onderzoek. Opvallend is dat 10% van aangeeft al met pensioen te zijn. Zij zijn na beëindiging van hun actieve loopbaan via uitzendwerk weer aan de slag gegaan. Het zijn vooral mannen die deze stap nemen.

USP People: ‘uitgebreide netwerk werkgevers’
Ton Sluiter, USG People: ’50-plussers vinden ook steeds meer hun weg naar een nieuwe baan via ons uitgebreide netwerk van werkgevers. Dit begint doorgaans met een uitzend- of detacheringscontract en resulteert vaak in een rechtstreeks dienstverband met de werkgever, veelal in een vergelijkbare en soms zelfs betere baan dan daarvoor.’

UWV: kansen uitzendwerk
Volgens UWV toont de verkennende studie dat uitzendwerk ook voor werkzoekende 50-plussers een doeltreffende mogelijkheid is om weer aan de slag te komen en door te stromen naar tijdelijk of vast werk. UWV blijft 50-plussers dan ook actief wijzen op de kansen die uitzendwerk biedt.

Twee derde heeft vergelijkbare functie
Het rapport laat zien dat de helft van de 50-plus uitzendkrachten voor de uitzendbaan werkzoekend was. Bijna twee derde van de uitzendkrachten werkt in de uitzendbaan bij USG People in een (enigszins) vergelijkbare functie ten opzichte van de vorige baan. Bijna een derde geeft aan dat het niveau van de uitzendbaan hoger is dan de vorige baan. Ruim de helft van de uitzendkrachten ontvangt minder inkomen dan in de vorige baan. Dit hangt voor een groot deel samen met het lagere aantal uren dat wordt gewerkt.

Bronnen: USG People/UWV

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer