Verpleging werkt het liefst met oproepkrachten

0

Verpleegkundigen, verzorgenden en agogisch begeleiders werken liever met interne oproepkrachten dan met uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp’ers. Oproepkrachten vinden de vrijheid van hun positie fijn, maar een derde zou meer willen werken en een kwart vindt het moeilijk kennis en vaardigheden op peil te houden.

Dat blijkt uit een onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Het instituut  peilde de mening van zorgverleners van het landelijke Panel Verpleging & Verzorging over het werken met flexibele krachten. Omdat flexibele krachten minder zeker zijn van werk, zijn ook interne oproepkrachten in de zorg gevraagd naar hun mening over hun contract.

Liever interne kracht
Verpleegkundigen, verzorgenden en agogisch begeleiders in vaste dienst hebben een voorkeur voor interne oproepkrachten boven extern personeel, zoals uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp´ers. Ruim de helft (60%) vindt het goed dat interne oproepkrachten worden ingezet. Terwijl slechts ruim een kwart (28%) het goed vindt dat extern personeel wordt ingezet binnen het team of de afdeling.

Voor- en nadelen
Zorgverleners zien voordelen, maar ook nadelen van het werken met zowel interne oproepkrachten als externe krachten. Veel genoemde nadelen zijn dat oproep- en uitzendkrachten eerst wegwijs gemaakt moeten worden, niet alle taken kunnen uitoefenen en dat cliënten met meer verschillende zorgverleners te maken hebben. Daar staat tegenover dat de personele bezetting in het team beter is gewaarborgd, de werkdruk vermindert en cliënten de benodigde zorg krijgen.

Vrijheid en afwisseling
Van de interne oproepkrachten vindt ruim de helft (55%) de voordelen van een flexibel dienstverband groter dan de nadelen. De vrijheid om werktijden zelf te bepalen en de afwisseling in werkplek lijken op te wegen tegen de inkomensonzekerheid van flexibel werken.

Maar niet iedereen is tevreden: twaalf procent vindt de nadelen groter dan de voordelen en één op de drie oproepkrachten kan minder uren werken dan gewenst. Een kwart vindt het moeilijker zijn kennis en vaardigheden op peil te houden en een derde van de oproepkrachten mist de vaste collega’s en het werken in teamverband. Volgens het NIVEL zouden werkgevers in de zorg meer aandacht kunnen besteden aan hun wensen.

Vooral de jongere oproepkrachten en agogisch begeleiders in de gehandicaptenzorg zijn minder te spreken over hun flexibel dienstverband en het beperkte aantal uren werk. Mogelijk vertrekken zij vanwege deze onvrede uit de zorg, terwijl juist de instroom en het behoud van jongere zorgverleners van belang is, stelt het NIVEL.

1650 deelnemers
Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 1650 deelnemers van het Panel Verpleging & Verzorging. Dit zijn verpleegkundigen, verzorgenden en agogische begeleiders die werken in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

Bron: NIVEL

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer