Miljoenennota 2014: werken aan duurzame groei

0

Het kabinet wil graag werken aan duurzaam herstel, met groei zonder luchtbellen. Dat zei de minister van Financiën vandaag bij het aanbieden van de Miljoenennota aan de Tweede Kamer.

Lees ook:
Willem-Alexander: ‘Arbeidsmarkt is niet meer van deze tijd

Onder duurzaam herstel verstaat het kabinet onder meer hervormingen op de arbeidsmarkt. Zo worden onder meer het ontslagrecht en de WW aangepakt.

Ontslagrecht
Het kabinet zegt aan een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid te werken. Zo wordt per 2016 het ontslagrecht gemoderniseerd. De bescherming van werknemers staat niet ter discussie. Wel wordt het ontslagrecht activerender, eerlijker en eenvoudiger. Afhankelijk van de reden van ontslag komt er één ontslagroute. Er wordt sneller zekerheid geboden aan werknemers en werkgevers en de ontslagvergoeding gaat geleidelijk omlaag.
Daarnaast zal het kabinet vanaf 1 januari 2015 verschillende wijzigingen in het arbeidsrecht doorvoeren om de positie van flexwerkers te versterken en schijnconstructies tegen te gaan.

WW
Ook de WW wordt hervormd. Door in te zetten op van-werk-naar-werkbegeleding en de maximale duur van de (publiek gefinancierde) WW te beperken wordt de WW activerender. Een activerende WW kan bijdragen aan een zo snel mogelijke terugkeer op de arbeidsmarkt van de mensen die werkloos worden. Op deze manier worden mensen voor de arbeidsmarkt behouden en wordt de (langdurige) werkloosheid teruggedrongen. De AOW-leeftijd wordt sneller verhoogd naar 66 in 2018 en 67 in 2021 en vervolgens aan de levensverwachting gekoppeld. Tegelijkertijd wordt het fiscaal aantrekkelijk sparen voor het pensioen versoberd en beperkt tot een inkomen van 100 duizend euro.

(Semi-)Ambtenaren
Daarnaast gaat de overheid door met bezuinigen op de eigen gelederen. Zo worden er bij het ministerie van Defensie 700 tot 900 mensen gedwongen ontslagen, ook als gevolg van nieuwe bezuinigingen. Het is een nieuwe klap voor het departement dat door eerdere bezuinigingen al 12.000 functies moest schrappen.
Verrassend is dat het kabinet geen nullijn voor ambtenaren invoert. De ongeveer 1 miljoen mensen die bij de overheid en in het onderwijs werken kunnen daardoor volgend jaar toch rekenen op een plusje op hun salaris. Sinds 2010 zijn de salarissen van de meeste overheidsdienaren bevroren. Door de inflatie betekent dat in de praktijk een forse koopkrachtdaling. Het kabinet heeft nu ruimte gecreëerd om de nullijn voor komend jaar van tafel te halen.
Met de sociale partners in de zorg zal worden gesproken om, op basis van het uitgangspunt ‘werk boven inkomen’, te komen tot een nullijn van tweeënhalf jaar. Dat moet een miljard euro opleveren. Tegelijkertijd reserveert het kabinet jaarlijks € 300 miljoen om het koopkrachtverlies van mensen met een laag inkomen te beperken.

Koopkracht
Werknemers gaan er volgend jaar gemiddeld iets op vooruit: zij krijgen 0,25 procent meer te besteden. Andere groepen (uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden) gaan er wel iets op achteruit. Afgelopen weekend bleek uit de CPB-cijfers (Macro-Economische Verkenningen) dat de gemiddelde koopkracht met een half procent zou dalen. Maar die cijfers zijn nu bijgesteld. Dat komt doordat ambtenaren en leraren er volgend jaar 2 procent op vooruitgaan door een verlaging van hun pensioenpremies. Het planbureau kon in zijn zondag uitgelekte prognose nog geen rekening houden met de maandag gesloten pensioendeal.
Volgens het NIBUD zijn het vooral de hogere inkomens die inleveren waarbij het omslagpunt rond modaal ligt (circa 35.000 euro bruto per jaar).

Fiscale maatregelen voor werkenden
De maximale arbeidskorting wordt verhoogd met € 374 (van € 1.723 euro in 2013 naar € 2.097 in 2014). Tegelijkertijd wordt de arbeidskorting voor inkomens vanaf € 81.000 verlaagd van € 550 naar € 367.
De algemene heffingskorting wordt verhoogd met € 99. Voor inkomens boven € 20.000 wordt de algemene heffingskorting geleidelijk verlaagd met maximaal € 740 bij een inkomen vanaf € 58.000.

Inkomstenbelasting
De belastingschijven worden bevroren door de inflatiecorrectie in de inkomsten- en loonbelasting voor het jaar 2014 achterwege te laten. Daardoor komen mensen relatief eerder in een hogere schijf terecht.

Hoge inkomens
De pseudo-eindheffing voor hoog loon (ook wel de crisisheffing genoemd) is een heffing bij de werkgever van 16 procent over het loon van werknemers die meer dan 150.000 euro verdienen. Deze heffing is voor het jaar 2013 ingevoerd en wordt eenmalig verlengd.
De aanpak van de topinkomens voor bestuurders wordt zoals bekend doorgezet, van 130 procent van een ministerssalaris naar een ministerssalaris.

Investeringen
Het kabinet investeert in de arbeidsmarkt. Zo heeft het kabinet 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de medefinanciering van plannen van werkgevers en werknemers die bijdragen aan behoud van werk. Ook wordt € 30 miljoen extra geïnvesteerd uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) in de aanpak van jeugdwerkloosheid. Dit komt bovenop de 50 miljoen die voor dit doel al eerder was uitgetrokken.

Achterstand tot de arbeidsmarkt
In 2014 wordt de beoogde invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 voorbereid. Deze wet biedt ondersteuning aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat iedereen de kans krijgt om volwaardig mee te doen in de samenleving, bij voorkeur via een reguliere baan.
In 2014 komen de eerste 5000 banen beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze banen maken deel uit van de afspraken uit het sociaal akkoord om 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar te maken. Als er niet voldoende banen worden gerealiseerd dan voert het kabinet alsnog een extra wettelijke regeling in.

 

 

Basti Baroncini

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer